Til EXPLORE 2020 samledes de frivillige online på Zoom til en dag med spændende paneldebatter, kursus med gode tips til online deltagelse samt en workshop, hvor der skulle skabes en saftevandsmaskine.

EXPLORE er en frivilligdag arrangeret for alle frivillige i Coding Pirates Denmark. EXPLORE 2019 var den første af sin slags, og tanken var at videreføre det fysiske arrangement fra 2019 til i år. Men som så meget andet i 2020, skulle corona ændre på det. Der måtte derfor sadles om, og EXPLORE overgik derfor til at være online lørdag den 24. oktober.

Kenn Lund Nielsen, der er projektleder for Frivilligprojektet og arrangøren bag EXPLORE, havde planlagt dagen ud fra ønsker fra de frivillige. Bl.a. var det et ønske at lave noget praktisk, som man kunne nørde med sammen hver for sig, og så var det et ønske, at man kunne møde med andre frivillige og erfaringsudveksle om aktuelle emner.

 

Sammen hver for sig om en saftevandsmaskine

Henrik Birkemose fra Coding Pirates Rødovre guidede EXPLORE-deltagerne til at lave en saftevandsmaskine ved brug af bl.a. en micro:bit og loddekolbe.

Dagen startede ud med en workshop, som Henrik Birkemose stod bag. Henrik er frivillig i Coding Pirates Rødovre, og hans workshop gik ud på at bygge en saftevandsmaskine. Forud for dagen havde de frivillige tilmeldt sig workshoppen, og flere havde sagt ja til at få tilsendt et workshop-kit, så de kunne bygge maskinen samtidig med Henrik.

Hallur Markvig, som er frivillig i Coding Pirates Egedal, var en af dem, der var med til at bygge maskinen på dagen. Selvom han ikke nåede helt i mål med maskinen, fik han alligevel noget ud af at være med:

– Det er første gang jeg har deltaget i EXPLORE, og jeg synes godt om konceptet. Jeg nåede ikke i mål med maskinen, fordi jeg missede noget om placering af ledninger og kodning. Men det var en fin måde at holde en workshop på, og det kunne være spændende at deltage i flere af sådanne, siger Hallur.

EXPLORE foregik på Zoom hele dagen, og der var oprettet forskellige breakout rooms, så deltagerne kunne “shoppe” rundt efter eget ønske:

– Jeg synes, at det fungerede godt med de forskellige rum, som man skulle rundt i. Og så var deltagerne gode til at mute deres mikrofoner, så der ikke var så meget baggrundsstøj, fortæller Hallur.

Paneldebatten tiltrak flest deltagere

Der var arrangeret to paneldebatter i løbet af dagen, og det var uden tvivl den første paneldebat, der tiltrak flest deltagere med hele 18 deltagere på samme tid. 

Paneldebatten handlede om online klubaftener, og der var inviteret tre frivillige med forudgående online-erfaring med til at dele deres erfaringer. Deltagerne var Kim Fredriksen fra Coding Pirates Struer, Winnie Diana Thorstensen fra Coding Pirates Roskilde og Mikhail Nikitin fra Coding Pirates ITU. 

En af pointerne fra debatten kom bl.a. fra Winnie, som fortalte om Coding Pirates Roskildes erfaring med at afholde online klubaftener. Hun lagde vægt på, at det ikke behøver at være perfekt. Det er okay, at det er rodet og kaotisk de første par gange. Der skal være plads til at fejle. 

Feel free to fuck up

Midt på dagen var der inviteret et eksternt bureau – Handlemod – til at holde et kort kursus i at skabe en engageret online deltagelse. Bureauet var også med til EXPLORE sidste år, så de kender foreningen ganske godt. Anne Eggebrecht fra Handlemod førte deltagerne igennem kurset, og en af hendes vigtigste input faldt i god tråd med Winnies fra paneldebatten: “Feel free to fuck up”. 

En af deltagerne på kurset var bl.a. Daniel Hansen fra Coding Pirates Billund. Han var forud for kurset meget usikker på hele processen omkring online undervisning:

– Online undervisning kan virke skræmmende. Jeg var selv meget usikker, men Handlemod formåede at give mig mere ro og en bedre forståelse af kommunikationen. Vi skal have det sjovt, vi skal fejle sammen, og vi skal skabe et rum med positiv energi. Det var godt at prøve det af i praksis med Handlemod. Den erfaring vil jeg tage med mig, fortæller Daniel. 

Samlet set gik EXPLORE rigtig godt, og mange af deltagerne tog noget brugbart med sig fra dagen. Flere gav udtryk for, at det var fedt at møde de andre frivillige online og få inspiration til nye måde at gå til tingene på. Men der var også nogle ting, som deltagerne savnede:

– Det var en god oplevelse at deltage i EXPLORE, og jeg fik gode tips til at skabe interaktion i onlinekommunikationen. Men jeg savnede, at der var flere deltagere, fortæller Jørgen Tietze fra Coding Pirates Vejle. 

Galleri