Kenn fra Sekretariatet og John fra Hovedbestyrelsen var i weekenden til møde ved DUF. Læs her Kenn’s beretning om et stort landsmøde i coronaens tegn. 

For et år siden blev Coding Pirates optaget i DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd. Det er efterhånden en gammel nyhed som de fleste i Coding Pirates er bekendte med. Vi har allerede haft god nytte af DUF og af vores medlemskab.

Eksempelvis er det DUF som har rådgivet i forhold til foreningsforsikringer, støttepuljer og coronarestriktioner igennem det seneste år. Det betyder ikke at vi ikke selv har kunnet gøre det, men at vi nu har et netværk og støtte som sikre at de valg og informationer vi har og deler ud er de samme som mange andre foreninger i landet arbejder efter, og at vi derfor kan arbejde koncentreret med andre områder, som kun vi kender til.

Når jeg snakker med frivillige og foreninger rundt i Coding Pirates er det ofte med den vinkel. Hvad får vi ud af DUF? Hvad gavner DUF vores arbejde?

For DUF er ikke kun en organisation som kan hjælpe der hvor man har akut behov for support. Eller penge.

I år tog jeg og John Munk fra CP Herning og medlem af Hovedbestyrelsen afsted til Vejen i Jylland. Og selvom jeg aldrig har deltaget før, så var det ret tydeligt at intet er som normalt.
Her kommer man for at netværke og hjælpe hinanden, og finder fællesskaber på tværs af foreninger, hvor man har noget at byde ind med. Men sådan var det ikke i år.

Og alligevel så deltog vi i år på årets delegeretmøde, sammen med et par hundrede andre fra andre organisationer fra hele landet. Med alle coronarestriktioner.
Vi blev lukket ind i enkeltgrupper – fulgt til vores plads, hvor vi ikke måtte snakke med sidemænd, dem bagved og kun må forlade pladsen ved toiletbesøg eller hvis man skal hente drikkevare. Desuden blev morgenmad serveret i en pose og frokost serveret på pladsen. Og selvfølgelig var alt med håndsprit mundbind og alle de ting som 2020 efterhånden har lært os er god kotume.

Og så kan man spørge hvad får to delegerede til at tilbringe knap 7 timer en lørdag i december med at sidde og kigge ligefrem, med to meters afstand, uden mulighed for at møde andre frivillige og netværker? Og hvad har Coding Pirates ud af det?

Rent selvisk får vi vist flaget. Vi får vist at vi tager demokratiet i forenings danmark seriøst, især på vegne af de unge. At vores medlemskab gør, at Coding Pirates arbejder for både de unge vi har, og for de unge som kommer. At vi tænker på nutiden og fremtiden. Både lokalt og nationalt.

Vi får brugt vores stemmer til at sikre at Coding Pirates værdier og erfaringer forplanter sig til DUFs arbejde som også afspejler de tanker og værdier vi ser og arbejder med lokalt.

Det er samtidig vores måde at bidrage til DUF, og skabe indflydelse, som i sidste ende kommer tilbage og hjælper ikke bare vores arbejde, men også mange andre foreninger og de unge som deltager og de unge som står udenfor.

Vi håber selvfølgelig også at vi kan komme til at mødes med de andre foreninger, som står med de samme akutte udfordringer vi gør lige nu: faldende medlemstal, nedlukninger og restriktioner som kræver mere ansvar end man kan bede frivillige om at tage på sig. Og samarbejde om at bygge foreningerne op igen. Skabe lokale samarbejde. En variation af at stå sammen men hver for sig.  Og det gør vi så snart restriktionerne giver mulighed for det igen.

Dagen sluttede sent, da mødet trak ud. Det gør det som regel når folk har noget på hjerte. Og med digitale afstemninger, så tager det stadig lang tid, som kræver at dirigenten fortæller dårlige jokes. “Hvor mange Radikale skal der til at skrue en pære i? Det er der ingen der ved, for de bliver ved med at skrue til venstre og så til højre…” eller “Banke banke på – Hvem er det? Orla. Orla hvem?  Orlasingle ladies orlasingle ladier..”. Lad os bare sige at det var på mange måder en lang dag. Også når partipolitik tager over debat bliver en holdsport, hvor flere stiller sig frem og mener det samme, men stadig tager de to minutters taletid for at pointere at vores parti også mener det. Og trods politisk enig og  uenighed, så er det vores klare indtryk at vores værdier som forening  har genklang i DUF. At gøre ungdommen klar til at tage demokratiet på sig både lokalt og nationalt.
Også selv om det var to gamle som var afsted. 

Så hvad får vi ud af det direkte ude i foreningerne?
Ud over at vi ikke står alene med problemerne, når corona rammer. At der kan søges puljer til udvikling og arrangementer. At vi er accepteret og anerkendt for vores lokale indsats og arbejde. Så kan vi dele vores værdier som vi arbejder efter ude i foreningerne. At det at dyrke sin interesse sammen i fællesskab indenfor teknologi, leg og kreativtet har en værdi. At vi hjælper til med at give unge pirater og frivillige bedre muligheder for at deltage i aktiviteter og deltage i forenings demokratiet. Også uden for vores egne rammer.

For det er der brug for både under og efter corona.