Designguide

I nedenstående sektioner finder du de vigtigste designelementer til download

Coding Pirates har ét primært logo og 3 sekundære udgaver, der kan anvendes i særlige tilfælde.

Coding Pirates arbejder med tre farver og tre grå nuancer. Farvenuancerne har rod helt tilbage i Coding Pirates’ tidligste visuelle udtryk.

Coding Pirates bruger tre forskellige typografier alt efter, om der er tale om overskrift, brødtekst eller i logo.

» Grafik

Coding Pirates anvender forskellige grafiske elementer i sin identitet.

Coding Pirates har udviklet forskellige skabeloner til brug for frivillige i lokalforeningerne.