Demokrati i børnehøjde, leg, diversitet, IT-kreativitet og cybersikkerhed var blot nogle af de debatemner, som Coding Pirates engagerede sig i på Folkemødet 2019 på Bornholm. 

Folkemødebesætningen ankom torsdag den 13. juni 2019 til Bornholm. Alle var de parate til at tale Coding Pirates’ sag på Folkemødet og sætte fokus på Coding Pirates’ arbejde. Besætningen talte repræsentanter fra 7 lokalforeninger fra Jylland og Sjælland samt en eventmedarbejder fra sekretariatet i Odense.

Første projekt var at slå pløkker i jorden, puste luftmadrasser op og ikke mindst hænge Coding Pirates-banneret op i lejren på Sandkås Familiecamping, hvor piraterne skulle bo. 

Fra Coding Pirates deltog i år (f.v.) Søren Jensen, Édith Sveboelle, Hans Oxmond, Sine Zambach, Jørgen Tietze, Lis Zacho og Sune Nilausen. Derudover deltog Martin Knudsen, Otto Hansen og Louise Overgaard.

STEM, diversitet og digital dannelse

Herefter drog holdet af sted mod folkemødepladsen i Allinge. Første punkt i programmet var en paneldebat hos LIFE. LIFE er et nyt nationalt læringsinitiativ med fokus på naturfaglige kompetencer fra daginstitutioner over grundskolen til ungdomsuddannelserne. Initiativet – som blev lanceret i 2018 – er støttet af Novo Nordisk Fonden. Her deltog Coding Pirates’ grundlægger Martin Exner. Han talte om, hvordan Coding Pirates arbejder med diversitet, og hvilke indsatser, der i hans optik skal til, for at flere piger vælger STEM-fagene til.

Paneldebatten hos LIFE blev modereret af Agi Csonka, programchef hos Villum Fonden (t.v.). Deltagere i debatten var (f.v.) Charlotte Mark, Managing Director hos Microsoft Development Center Copenhagen, Maiken Lykke Lolck, direktør hos Naturvidenskabernes Hus, Martin Exner, IT-didaktisk konsulent, Future Classroom Lab på læreruddannelsen UCC og stifter af Coding Pirates, Nicolas Guilbert, skoleleder på L’école franco-danoise (Den dansk-franske Skole) og Christine Antorini, direktør for LIFE-læringscentret hos Novo Nordisk Fonden. 

Efter debatten hos LIFE var det tid til paneldebatten ”Teknologisk inklusion og demokrati i børnehøjde”, der var arrangeret af Coding Pirates. Det er første gang i Coding Pirates’ historie, at foreningen har arrangeret en debat på Folkemødet. Debatten fandt sted på det danske netmedie Point of View Internationals scene og blev modereret af Coding Pirates’ formand Louise Overgaard. I panelet var repræsentanter fra Coding Pirates i form af Martin Exner, Sune Nilausen og Lis Zacho. Herudover havde Coding Pirates inviteret Sara Halvorsen, styrelsesmedlem fra DUF, samt Ann-Birthe O. Nicolaisen, Educational Innovation Manager hos Clio, til at deltage.

Panelet debatterede foran et fuldt telt om Coding Pirates’ arbejde med bl.a. digital dannelse. Også samspillet mellem skole, hjemmet og fritidstilbud blev debatteret. Det samme gjorde vigtigheden af, at både drenge og piger bliver teknologisk interesserede, hvis vi skal sikre en stærk generation af digitalt dannede børn og unge.

Torsdag aften blev brugt på piratsnak og nørderi samt de sidste forberedelser til morgendagens første programpunkt på Kongeskærskolen i Allinge.

Fredag 14. juni – Machine learning, seje unger og forsvunden gullasch

Kl. 7.00 fredag morgen gik holdet af pirater mod Kongeskærskolen i Allinge, hvor de sammen med elever fra 7. klasse skulle udvikle en machine learning-app. Hele formiddagen programmerede eleverne og de frivillige fra Coding Pirates på livet løs i MIT AppInventor og Machine Learning for Kids. Resultatet blev apps, der bl.a. kunne kende forskel på papir og plastik, en iPhone og en Andriod-telefon og en glad eller sur mand.

Efter frokost drog holdet af pirater og eleverne fra Kongeskærskolen mod Danmarks Lærerforenings scene. Her skulle de sammen deltage i debatten ”Børn som demokratiske teknologiskabere – hvad skal der til?” arrangeret i samarbejde med Akademiet for de Tekniske Videnskaber. I debatten deltog – udover Coding Pirates og eleverne Nanna og Ida fra Kongeskærskolen – også repræsentanter fra Novo Nordisk Fonden, LIFE og Skolelederforeningen. På spørgsmålet om teknologiforskrækkelse sagde Nanna fra Kongeskærskolen til publikums store begejstring:

”Jeg tror, at folk hurtigt kommer til at tro, at det er meget mere nørdet, end det er. Dét [red. teknologi] er vores fremtid, og det hele bliver meget mere digitalt, nemmere og hurtigere. Jeg tror, de gamle skal til at følge lidt med!”.

Coding Pirates rundede samarbejdet med Kongeskærskolen af med at give is til hele banden af elever og pirater.

I paneldebatten deltog – foruden Lis Zacho fra Coding Pirates og Nanna og Ida fra Kongeskærskolen – David Garde-Tchertok, chefkonsulent hos LIFE, Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og Berith Bjørnholm, Senior Programme Manager Education & Outreach hos Novo Nordisk Fonden.

Børnecybersikkerhed og russiske nettrolde

Sideløbende med eventet hos Danmarks Lærerforening deltog Sine Zambach i to paneldebatter hos hhv. HK/Privat om diversitet og inklusion på arbejdsmarkedet og hos Ingeniørforeningen IDA om børnecybersikkerhed. Frivillig i Coding Pirates Allerød Keld Norman deltog ligeledes i en debat hos Bibliotekarforbundet. Fokusset her var på, hvor vigtigt det er at styrke børn og unges evner inden for IT-sikkerhed, hvis de i fremtiden skal kunne forholde sig kildekritisk til nyheder på nettet og undgå at blive påvirket af russiske ”nettrolde”. Coding Pirates var med andre ord stærkt repræsenterede på Folkemødet fredag eftermiddag.

Som afslutning på dagen var Coding Pirates inviteret til foreningsgullasch hos DUF sammen med alle øvrige medlemsforeninger. Piraterne havde hele dagen set frem til et vaskeægte piratmåltid, men snydt! Gullaschen var forsvundet, og i stedet stod menuen på sandwich. Der skulle dog mere til at slå holdet af pirater ud, og piraterne fik netværket med bl.a. foreningen Bifrost, som er den danske rollespilsforening.

Lørdag 15. juni – En lakserytter, teknologiworkshops og et skybrud

Om lørdagen var der lagt op til hands-on aktiviteter. Første opgave var derfor at få hejst den drage, som Jørgen Tietze fra CP-vejle havde bygget. Flot så den ud! Den blev dog kortvarigt fanget i et træ, men blev med lidt klatre-skills befriet igen.

Coding Pirates-formand Louise Overgaard deltog i en paneldebat hos Aarhus Universitet med titlen ”Hvad skal legen gøre godt for?”. Her debatterede de vigtigheden af en legende tilgang til det at lære. Louise Overgaard lagde særligt vægt på, at det at lege ikke kun er for børn. Voksne skal også huske at lege, og det er det, de frivillige i Coding Pirates gør sammen med børn og unge.

I panelet var (f.v.) Andreas Roepstorff, professor ved AU, Stine Liv Johansen, formand for Medierådet for børn og unge, Rasmus Kolbe alias Lakserytteren, influencer og direktør i Hippo Management, Louise Overgaard, formand for Coding Pirates, Bo Stjerne Thomsen, global chef for forskning hos LEGO Fonden og Lars Geer Hammershøj, lektor på AU.

Senere på dagen præsenterede Lis Zacho, Sune Nilausen, Martin Knudsen og Louise Overgaard hos Danmarks Lærerforening, hvordan Coding Pirates kan være et mulighedsrum for lærere, der ønsker at opnå flere kompetencer inden for teknologi og IT-kreativitet. Kompetencer, som de kan bringe i spil i deres arbejde som lærere.

Skybrud og nye venner

Efter paneldebatter og oplæg var det igen tid til at blive hands-on. Denne gang hos Dansk Industri. Her inviterede Coding Pirates i samarbejde med Shape Robotics forbipasserende børn indenfor og hjalp dem med at programmere legende Fable-robotter. Workshoppen sluttede dog brat, da et større uvejr trak op. Robotter, computere og andet elektronik blev hurtigt pakket sammen, inden regn og torden kom.

Tilfældigt søgte holdet af pirater ly hos Ældresagen. Det skulle vise sig at være det helt rigtige sted. Her var kaffe, småkager og frugt i rigelige mængder. I ly for skybrud og vind fandt to ellers fjerne foreninger hinanden på Folkemødet. Skybruddet betød desværre, at en ellers planlagt Micro:bit-workshop hos IT-Branchen måtte aflyses.

Regnen væltede ned det meste af lørdag aften, men det forhindrede ikke holdet af pirater i ufortrødent at fejre et succesfuldt Folkemøde med fælles middag på Nordbornholms Røgeri.

Uvejret drev over, og alle var spændte på at se, om soveposer, elektronik og tøj i lejren var gennemblødt. Heldigvis var næsten alt tørt, og kun et par soveposer måtte en tur i tørretumbleren. Der skal mere end et skybrud til at slå piratskuden ud af kurs.

Coding Pirates fik sat sit aftryk på Folkemødet. Foreningen bragte vigtige emner indenfor IT-kreativitet, cybersikkerhed og digital dannelse på dagsordenen.

Hele holdet af pirater takker af for et udbytterigt Folkemøde og planlægger at vende talrigt tilbage i 2020.