En stor donation fra Center for Cybersikkerhed er starten på et nyt samarbejde, hvor Coding Pirates i løbet af det næste halve år skal sætte fokus på børns online sikkerhed i projektet “Børn – Helt sikkert på nettet”.

Med en donation på 662.000 kr. fra Center for Cybersikkerhed søsætter Coding Pirates projektet “Børn – Helt sikkert på nettet”. Som en del af projektet skal der udvikles en online platform, hvor børn over hele Danmark kan teste deres online sikkerhed via en online quiz. Derudover vil der være en chatbot på platformen, som børnene kan spørge til råds om online sikkerhed. Sidst vil vi udvikle undervisningsmateriale, som kan anvendes både i folkeskolen og i foreningslivet. 

Fokusset i projektet vil særligt være på at myndiggøre børn til at agere sikkert og ansvarsfuldt på nettet. Udgangspunktet bliver at tage fat i situationer og cases fra dagligdagen, som vi bl.a. indhenter fra vores egne lokalforeninger, fra Center for Cybersikkerhed og fra Rigspolitiets Landsdækkende Center for IT-relateret Kriminalitet (LCIK), hvor Coding Pirates Denmarks formand, Louise Overgaard, er rådgiver. 

Platformen udvikles hen over sensommeren, og planen er, at den lanceres i løbet af efteråret. Som en del af projektet vil medarbejdere fra Coding Pirates’ sekretariat rejse rundt til lokalforeningerne samt andre interesserede parter for at præsentere både platform og undervisningsmateriale.

Tusind tak til Center for Cybersikkerhed for donationen. Vi er stolte af at have så stærk en samarbejdspartner med ombord. Vi glæder os til at komme i gang med projektet!