Foto: Simon Stefanski

 

I sidste uge blev Lis Zacho, lærer og bestyrelsesmedlem i Coding Pirates, Martin Exner, grundlægger og formand for Coding Pirates og Arthur Bilde, 13 år og kodepirat i Coding Pirates interviewet i P1 programmet Orientering. Emnet omhandlede IT undervisning i folkeskolen og IT kreativitet i fokus i Coding Pirates kodeklubber.

 

Fra tweet til medlem i rådgivningsgruppe for digital læring

Lis Zacho fortæller i interviewet på P1, at hun blev frustreret over, at der ikke var nogle lærere med i undervisningsminister Merete Riisagers nye rådgivningsgruppe for digital læring. Derfor tweetede Lis “Husk at få den helt almindelige lærer med!” og taggede Merete Riisager, hvorefter hun nogle dage efter blev kontaktet af undervisningsministeriet, hvori hun blev inviteret med i udvalget. I interviewet på P1 uddyber Lis Zacho de vigtige opgaver rådgivningsgruppen arbejder med.

 

 

Lis Zacho udtaler i interviewet:

“I det her udvalg skal vi finde ud af hvordan vi får kodning ind i skolen. … Det er vigtigt fordi vi lever i en digital tidsalder, alting er digitalt, så det er vigtigt for børnene at, vi i folkeskolen afspejler det samfund, som vi nu er en del af. … I rådgivningsgruppen arbejder vi med at udstikke rammerne, for det videre arbejde for IT i folkeskolen, vi ved ikke om det bliver et fag … men lige nu bliver der lagt et forsøgsfag ud, som er et valgfag på 60 timer om året.”

 

“Vi har behov for at børnene kan lære at producere med det digitale, så de ikke bare er forbrugere, men også ved hvad det rent faktisk handler om. … Det er det vi skal leve af i fremtiden, at vi har nogle børn og unge der, kan gøre andet end kun at forbruge digitale ressourcer, men rent faktisk selv producere producere dem. … Vi skal ikke uddanne programmører i folkeskolen, men vi skal sørge for at børnene ved hvad det er. … Det kræver at vi har nogle undervisere der kan finde ud af det.”

 

Arthur Bilde, 13 år, medlem i Coding Pirates

“Når man spiller og alt det der, så bruger man det der bliver lavet, men man har ikke rigtig en forståelse for hvad det, hvordan det bliver lavet og hvordan det fungerer.”

 

Martin Exner, grundlægger og formand for Coding Pirates

“[I Coding Pirates] handler det om at, man skal dyrke kreativiteten hos børn, de skal blive skabere af teknologi frem for forbrugere af teknologi. Børnenes egne ideer er dem vi skal hjælpe med at føre ud i livet. Der er kommet så mange gode værktøjer, så man kan lige så godt lave sit eget spil som man drømmer om at spille.”

 

Interview i P1 programmet Orientering, af Søren Carlsen og Brita Kvist, sendt: DR P1, 09 maj 2017, start kl. 16:07 – slutter18:00, Folkeskolens IT-undervisning er stadig overfladisk kl 17.21, link: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-2017-05-09#!/03:06

 

Hør hele interviewet her: Folkeskolens IT-undervisning er stadig overfladisk 
Læs mere om Coding Pirates værdier og mission: Coding Pirates manifest