Bestyrelsen vil gerne invitere alle interesserede til generalforsamling i Coding Pirates København.

Tid: 16. marts 2019 kl. 13-15
Sted: Datalogisk Institut, Universitetsparken 1, 2100 København Ø

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning (ved Martin Dybdal)
 3. Fremlæggelse af Årsregnskab 2018 og Budget 2019 (ved Mikael Hewel)
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af bestyrelse – OPSTILLEDE
  Stemmeberettigede er:

  1. Børn og unge som betaler kontingent for at deltage i Coding Pirates Københavns aktiviteter.
  2. Voksne medlemmer som betaler kontingent til Coding Pirates København.
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer skal være foreningen i hænde senest 7 dage før. Forslag sendes til foreningens emailaddresse ([email protected])

Opstilling til bestyrelsen sker ved at du sender en mail til [email protected] og skriver en opstillingstekst på ca 300 ord.

Forslag til vedtægtsændringer og opstillingstekster bliver lagt op på Coding Pirates Københavns hjemmeside (http://codingpirates.dk/koebenhavn/)