Hermed indkaldes til generalforsamling i Coding Pirates Denmark søndag 14. februar 2016 kl. 12-17. Gør din indflydelse gældende og send spørgsmål, stil op til bestyrelse og ikke mindst: Mød op!

Generalforsamling 2015

 

Generalforsamlingen finder fysisk sted i København, men det vil være muligt at deltage via Google Hangout. Det præcise sted – både fysisk og online – oplyses senere på http://www.codingpirates.dk/generalforsamling2016

Alle, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes tilmelde sig senest 10.2.2016 her: http://bit.ly/1SQE8Dg

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Martin Exner på [email protected] senest 7.2.2016.

Der opfordres til, at personer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, tilkendegiver dette senest 7.2.2016 via [email protected], og at kandidater samtidig sender en kort præsentation på ca. 300 ord samt et billede, som også vil blive offentliggjort på www.codingpirates.dk/generalforsamling2016

Livestream fra generalforsamlingen: