I Coding Pirates Denmark arbejdes der lige nu på nationale formater for frivillige, som skal styrke fællesskab, samarbejde og identitet på tværs af afdelingerne. Der er blevet oprettet tre fælles formater, som afdelinger og frivillige kan benytte sig af, når der arrangeres, udbydes eller efterspørges arrangementer og events i Coding Pirates.

Foto: Benjamin Pomerleau

Foto: Benjamin Pomerleau

“Det er ikke kun vigtigt med fede events og arrangementer for børn og unge i Coding Pirates. Det er lige så vigtigt med events og arrangementer for de frivillige. Uden de frivillige var Coding Pirates her ikke,” fortæller Rikke Toft Nørgård, der er gruppeleder for arbejdsgruppen Frivillige & Børn i Coding Pirates Denmark, og fortsætter:  

”Vi vil i Coding Pirates Denmark gerne arbejde for at skabe sammenhold, netværk og en fælles identitet, der binder os frivillige sammen i og på tværs af afdelinger. Vi har efterhånden et tungt brand – en stærk sjæl – i den landsdækkende organisation, og det er noget vi sammen har skabt. Den sjæl eksisterer blandt de frivillige og på tværs af afdelingerne. Det er den sjæl – det netværk og sammenhold – vi gerne vil styrke med disse frivilligformater,” fortæller hun.  

Det har ifølge Rikke Toft Nørgård været et tydeligt ønske fra de frivillige, at netværket i Coding Pirates skulle aktiveres og dyrkes mere. De tre frivilligformater – PirateSessions, PiratBar og PirateCamp skal hjælpe afdelingerne og de frivillige med at gøre dette.

“Nu er turen kommet til også at skabe en fælles stærk frivilligidentitet, hvor frivillige laver ting i afdelingerne og på tværs af afdelingerne for alle de seje Coding Pirates-frivillige, der findes rundt omkring i landet. Jeg glæder mig helt vildt til at hjælpe til med at understøtte og fremme den stærke sjæl og det store sammenhold, der eksisterer i Coding Pirates,” fortæller Rikke Toft Nørgård.  

PirateSessions og PirateCamp henvender sig til henholdsvis kortere og længere arrangementer med forskellige former for kompetenceudvikling, workshops eller vidensdeling. PiratBar imødekommer behovet for mere uformel og også gerne spontan networking og socialisering.

PirateSessions

PirateSessions er korte arrangementer med en blanding af hands-on erfaring, socialisering og vidensdeling. PirateSessions er i udgangspunktet åbent for alle frivillige i Coding Pirates Denmark, men har ofte et regionalt fokus. En PirateSession har ofte et konkret og specifikt fokus på bestemte teknologier, materialer, pædagogikker, formater eller andet.

Arrangementerne har en varighed af 2-5 timer og ligger i forlængelse af eller udenfor de normale klubaftener. En PirateSession kan fx være “3D print for begyndere” eller “Pædagogisk piratpraksis i Coding Pirates”.

Konceptet udspringer af de eksisterende tech-brunch/voksenworkshops i København og After Coding i Aarhus.

PirateCamp

PirateCamp er længere arrangementer af en eller flere dages varighed med en blanding af hands-on erfaring, socialisering og vidensdeling. PirateCamp er ligeledes åbent for alle frivillige i Coding Pirates Denmark og har oftest et bredere nationalt fokus. En PirateCamp sigter ofte mod større tematikker og kompetenceudvikling i forhold til det at være frivillig i Coding Pirates.

Det kan fx være et landsdækkende GameJam eller Hackatons for frivillige, afprøvningen af større udviklede formater som teknologi-diorama, udvikling af fælles formater, et seminar om pædagogik med workshops, talks og roundtables eller noget helt tredje.

PiratBar

PiratBar er arrangementer med fokus på fællesskab, netværk og socialisering, og som derfor har det uformelle i centrum. Det kan være at tage ud og drikke en øl, spise sammen, tage på tur sammen, mødes forud eller efter arrangementer som fx Danmarks Læringsfestival og lignende.

Arrangementerne er for alle frivillige i Coding Pirates Denmark, men vil som oftest have et lokalt eller regionalt fokus – dog med enkelte årlige nationale PiratBar+, der lægger sig tættere op af SpilBar-konceptet.

Byd ind med ønsker

Alle frivillige er mere end velkomne til at stille ønsker om, give ideer til eller være tovholder på arrangementer. Det kan du gøre ved at udfylde ønskelisten i linket herunder eller tage fat i Rikke Toft Nørgård.

“Man kan komme med alle former for kodepirat-ønsker og efterspørgsler – og man er også mere end velkommen til at tilbyde workshops og lignende, hvis man har viden eller kompetencer inden for et felt, som man tænker andre kunne få glæde af. Eller måske man bare har lyst til at mødes et sted, spise en pizza, køre robotvæddeløb eller drikke en øl. Det er meningen, at det er de frivillige, der driver værket og efterspørger, udbyder og arrangerer events og workshop for og med hinanden,” siger Rikke Toft Nørgård og understreger:

“Vi glæder os til at få gang i de her formater. Det er vigtigt, at vi også nogle gange giver os selv plads til at lege, eksperimentere og blive klogere i fællesskab – det er jo på den måde vi bliver endnu vildere frivillige sammen.”

De forskellige arrangementer vil blive annonceret for de frivillige i Facebook gruppen Coding Pirates Community – der er gruppen for alle frivillige i Coding Pirates Denmark. Og det vil også blive annonceret i kanalen ‘annonceringer’ på Coding Pirates Slack. Udover Rikke Toft Nørgård tæller arbejdsgruppen for Frivillige & Børn også Ragnar Reynisson og Dorte Rasmussen fra Coding Pirates Tårnby.

Ønskeliste