Lige før sommerferien blev der konstitueret en ny bestyrelse i Coding Pirates Aarhus. Gode folk er kommet med ombord og er klar til at lægge fra land efter sommerferien

 

Coding Pirates bestyrelsesmøde Aarhus

På det konstituerende bestyrelsesmøde i Coding Pirates Aarhus blev der ud over konstituering af en ny bestyrelse og enstemmig vedtagelse af reviderede vedtægter og bestemmelser, desuden snakket om medlemmernes roller i de forskellige afdelinger, og efterfølgende blev det vedtaget at Louise Overgaard tiltræder som afdelingsleder på CUDiM, mens Rikke Berggreen tiltræder som afdelingsleder for Coding Pirates på Dokk 1, såfremt en samarbejdsaftale kommer på plads i løbet af de kommende uger.

Følgende er konstitueret til bestyrelsen i Aarhus:

Formand
Louise Overgaard

Næstformand
Rikke Berggreen

Kasserer
Rasmus Dahl Møller

Sekretær
Christian Winther Bech

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Tom Gislev

Rikke Toft Nørgård

Rasmus Dahl Møller

Claus Kramer

Suppleanter:

Maja Maria Nielsen

Tommy Byskov Lund

 

Læs Foreningsvedtægterne for Coding Pirates Aarhus

Læs også konstitueringsdokumentet for Coding Pirates Aarhus

Til orientering bliver næste bestyrelsesmøde afholdt d. 10.08.15 kl. 17-19 på CUDiM.