I december fik vi en helt særlig julegave fra Novo Nordisk Fonden, da Coding Pirates Denmark modtager 5,38 millioner kr. i en 3 årig periode til at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for blandt andet teknologi blandt børn og unge i Danmark.

 

 

Til gavn for alle

I december 2021 fik Coding Pirates den glædelig nyhed, at organisationen er blandt 25 udvalgte projekter og institutioner til at modtage en helt fantastisk donation inden for: naturvidenskabelige projekter inden for uddannelse og uformelle læringsmiljøer og nytænkende kommunikation og debat. 

 

Samarbejdet med Novo Nordisk Fonden er meget vigtig for Coding Pirates’ fortsatte arbejde med at styrke børns og unges STEM kompetencer og teknologiske vovemod.  Bestyrelsesformand Louise Overgaard fortæller :

 “Vi er meget glade for, at Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte vores forenings fortsatte udvikling. Bevillingen peger direkte ind i kernen af Coding Pirates og har stor betydning for, at vi kan komme fuldt på fode efter Corona-nedlukningen. Med bevillingen får vi mulighed for at styrke vores forening og dermed lave stærkere IT-kreative tilbud til børn og unge rundt i Danmark. Og det er det, vi brænder for”.

Coding Pirates booster STEM-Danmark via frivillighed

Coding Pirates booster STEM-Danmark via frivillighed og med bevillingen styrker vi  Coding Pirates på både nationalt og lokalt plan, så vores IT-kreative fritidstilbud bliver endnu stærkere og større i hele Danmark. Vi kommer til at have tre indsatsområder: 


  1. Styrkelse af vores dygtige frivillige og lokalforeninger 
  2. Styrkelse af de unge i Coding Pirates
  3. Styrkelse af vores indsats over for piger og kvinder 

Med disse indsatsområder fokuserer vi på at gøre vores allerede etablerede foreninger og afdelinger endnu stærkere via et fokus på hvervning af nye frivillige, kurser og kompetenceløft og sociale arrangementer til at styrke frivilligheden på tværs af landet. Samtidig vil vi gøre Coding Pirates endnu større ved at starte nye afdelinger og foreninger, i de dele af landet hvor vi endnu ikke er repræsenteret. 

 

Udover et boost af vores foreninger, vil vi også have fokus på, at flere piger og kvinder skal være aktive i Coding Pirates. Det vil vi gøre via strategiske samarbejder, spændende arrangementer, kommunikation af rollemodeller samt fokus på at skabe tematiserede indsatser på tværs af landets Coding Pirates foreninger primært målrettet pigerne.

 

Endelig skal vi blive endnu stærkere til at fastholde vores unge pirater, så de bliver i Coding Pirates – og gerne som frivillige. Derfor vil vi over de næste tre år lave indsatser, hvor vi klæder vores unge matroser på til at blive frivillige via kurser, netværk og sparring. Vi indgår strategiske alliancer med ungdomsuddannelser og efterskoler om rekruttering og uddannelse af de unge.

 Følg Coding Pirates her på vores hjemmeside og på vores sociale medier.

 

Yderligere information

Louise Overgaard Coding Pirates, e-mail: [email protected]