I Hamborg blev der d. 6. november tilbage i 2016 afholdt en række talks, som alle hørte under TEDx, en konferenceorienteret underafdeling til medieorganisationen TED (Technology, Entertainment, Design). Som led i dagens program havde Louise Overgaard, Coding Pirates’ egen næstformand, en række erfaringer at dele i forhold til teknologisk og menneskelig nytænkning, hvor Coding Pirates blandt andet indgik.

Underoverskriften for dagens begivenhed var “Hack your mind”, hvor innovation og nytænkning i forhold til design, teknologi og kultur bl.a. var blandt de drøftede tematikker. Hvad får i grunden os som mennesker til at tænke ud af boksen og engagere os kollaborativt, intellektuelt og endda kunstnerisk i innovative mål? Hvordan kan perspektiver som design, teknologi og kultur inddrages? Disse og flere spørgsmål blev drøftet i løbet af dagens program, hvor Louise Overgaard blandt andet skulle give sine egne bud.

“We encourage children to get ideas, to create ideas, to build ideas with technology.” sagde Louise i løbet af sin talk og forsatte efterfølgende: “We need our children to know that technology is just a tool, they need to know how to actually work with it.”

Louises overordnede fokus i løbet af sin 17-minutters talk var mennesket, som på mange måder er essensen i hendes arbejde. Samfundets omdrejningspunkt er mennesket, og hvis man vil tale om nytænkning eller endda optimering i forhold til dette, så er vidensudvikling et afgørende aspekt. Den viden der tilegnes, når der leges, bygges, skabes og innoveres, samt hvor den efterfølgende kan anvendes, det ligger blandt andet til grund for, hvad hun arbejder med til dagligt.

I en kultur hvor teknologi på flere måder kan agere som et bæredygtigt værktøj, hvis en samfundsmæssig innovation og struktur er det endelige mål, der bør et afgørende fokus være at lære af teknologien. Først når vi ved, hvor den skal implementeres og anvendes, kan teknologien siges at være brugbar.

For at høre mere omkring hvad Louise står for, hendes idéer samt arbejde, er det muligt enten at se eller gense hendes talk her: