Simon Lykke Andersen er en af de yngre engagerede frivillige, der både er at finde i Coding Pirates Hørsholm og Lyngby, hvor han ofte afholder Python workshops. Simon har en helt særlig tilgang til børnene, og med hans unge alder og fantastiske entusiasme er han en stor rollemodel for dem.

Artikel og Interview af Maria Scheel-Lonsdale

I denne måneds #mødmandskabet skal vi gen-skabe bekendtskab med Simon Lykke Andersen, men på en lidt anden vinkel, end før. Ser I, der har nemlig allerede været en artikel ude omkring Simon i Coding Pirates, men denne gang er Simon interviewet med formål at få hans fif, idéer og inspiration til hvordan det er at undervise og være frivillig i Coding Pirates som ung frivillig. 

Mødet med Coding Pirates

Simon stiftede, som 15 årige, bekendtskab med Coding Pirates Hørsholm i 2017, hvor han valgte at melde sig som frivillig. Her fik man øjnene op for hans talenter, og med sin ligefremme tilgang faldt Simon hurtig til i afdelingen og rollen som formidler.  Børnene var vilde med ham!

Hvordan hørte du om Coding Pirates og hvad fik dig til at blive frivillig?

Jeg hørte om Coding Pirates fra min bror, hvis studiekammerat var aktiv i Coding Pirates DIKU. Derudover havde set Lis Zachos TED talk og fandt ideen ret interessant.

Det der fik mig til at melde mig som frivillig var at jeg så en plakat “Vil du være frivillig” på mit lokale bibliotek, hvor vi også afholder Coding Pirates klubafter. Det fik mig til at indse, at det måske var noget jeg kunne være. Som “barn” havde jeg nemlig overvejet at starte, men jeg følte, at jeg var ved at være lidt for gammel.

I 2019 valgte Simon så at besøge endnu en afdeling i Coding Pirates, nemlig Microsoft Lyngby. Efter en introdag valgte han at blive. Dette viste sig kort efter at være til stor begejstring for afdelingens frivillige og børn. Simon trak nemlig hurtigt i formidlerrollen igen, og med hans fantastiske energi og livsglæde var han hurtig en del af “holdet” blandt de frivillige i afdelingen.

“Simon har fra første dag han startede hos os været fremme i skoene, på en måde som gør at han vader lige ind i en og sætter sit præg. Og det er et præg af kæmpe glæde, smil, sprudlende energi og godt humør.”

– Christian Toft, Kaptajn i Coding Pirates Microsoft Lyngby

Hvordan er afdelingerne, du er med i, forskellige?

Jeg er frivillig i to Coding Pirates afdelinger henholdsvis Hørsholm og Lyngby. De to afdelinger er ret forskellige. Hørsholm er en noget mindre forening end Lyngby, hvor en begrænsende faktor ud fra min erfaring er ift. antallet af engagerede frivillige, der er parat til at facilitere selve klubaftenerne. Det er også her størstedelen af forskellene på de to foreninger viser sig.

I Hørsholm har vi en mindre kerne af frivillige, der er med til at bære skuden hver mandag. Dette begrænser muligheden for de workshop man kan tilbyde, samt hvilken skare af pirater man kan tiltrække og fastholde intressen hos. I Lyngby er det næsten de frivillige, der kæmper om at lokke pirater til sig, fordi der er altid er så mange fede workshops, hvor man virkelig skal have det fede elevator pitch klar til præsentationsrunden.

Frivillig med en helt særlig tilgang

Simon er med sin imødekommenhed og fremragende talent for at lære fra sig, en af Hørsholms og Lyngbys populære frivillige. Hans måde at snakke med børnene på, samt vise interesse for dem og deres udvikling gør, at de ser meget op til ham.

Simon formår at fænge børnene og give dem et kompetenceløft, ved at lade dem udvikle sig i deres eget tempo. Det er ikke let at undervise børn på forskellige niveauer, men på Simons helt egen måde lykkedes det ham at få alle på workshoppen med, så de alle forstår hvad det går ud på.

Har du nogle fif til hvordan du tilgår børnene?

Smil til verden og den smiler tilbage igen, eller hvordan den nu lige går. Når jeg holder workshop, prøver jeg altid at opretholde den gode energi for ikke at gå i stå. Det bliver man nødt til, fordi man lidt konkurrerer om deres opmærksomhed, med den skærm de sidder foran. Derudover er det også en måde for mig at købe lidt “selvsikkerhed” og etos-appel ift. lærerrollen, hvilket jeg jo ellers ikke er vant til at påføre sig så meget til daglig.”

(Foto credit: Maria Scheel-Lonsdale)

“Han har en kæmpe virkelyst – og både børn og frivillige nyder hans selskab.”

– Christian Toft, Kaptajn i Coding Pirates Microsoft Lyngby

De fleste af os kender til udfordringerne med at have et bredt spænd af niveauer på et hold, for at rumme alle og kunne tilbyde workshoppen bredt. Udfordringen for de fleste kommer når dem der bliver hurtigt færdigt begynder at blive urolige eller hvis mange skal hjælpes i gang med blot at forstå, hvad det er de skal.

“Det vigtige at huske er at man har forskellige pirater, der hver er på deres eget sted i deres læring.”

– Simon Lykke Andersen

Derfor er det altid en balancegang mellem at få de pirater, der stadig er ved at blive bekendte med de ting vi beskæftiger os med, op på et plan, hvor de føler sig sikre i deres egne evner og så også at få udfordret de pirater, der allerede har forstået det vi er igang med, hvilket jeg ofte gør ved at stille dem en mindre improviseret opgave, der bruger det vi ellers lige har været igennem på en lidt anden måde.

En af de yngre frivillige

Når de unge pirater bliver alderssvarende eller for store til at kunne deltage til klubaften, da vi er et tilbud for børn og unge i alderen 7-17 år, så giver vi dem muligheden for at fortsætte som en del af fællesskabet i de frivillige rækker. Simon startede direkte som frivillig, qua hans kompetencer og modenhed ift. opgaven som frivillig. I Lyngby har vi nu flere Pirater der er gået fra at være Pirater til frivillige.

Hvordan er har det er været at være en af de yngre frivillige på “holdet”?

Jeg har altid fået meget taletid og der er blevet lyttet til mine idéer. Så på den måde har min alder aldrig været en hindring, men måske snarere omvendt. Derudover kan jeg måske også en lidt nemmere sætte mig i piraternes sted. Det er jo ikke helt så lang tid siden jeg selv havde den alder, hvor man for piraterne måske også udgør en anden type rolle end en “rigtig” voksen ville. Som “rigtig” voksen vil rollen måske minde dem mere om en lærer eller forældre, hvor jeg måske kan opfattes som en vens ældre søskende eller sådan.

“Nogle gange så ramler Simons energi derudaf – og her kan man mærke præcis hvor skarp Simon egentlig er!

For nylig stod jeg med et kæmpe smil og iagttog Simon, der var kørt ud af en tangent omkring noget jeg INTET anede om, omkring hvordan en dims kunne turingtestes eller noget i den dur. Men man kunne ikke andet end nyde at lige nu og her var der verdens bedste mulighed for at lære noget nyt.”

– Christian Toft, Kaptajn i Coding Pirates Microsoft Lyngby

Tips og Tricks fra Simon

Coding Pirates har et stort netværk af afdelinger rundt om i landet. Her kan medlemmer og frivillige spare med hinanden, søge råd og vejledning, starte projekter på tværs af delinger og vidensdele. Mange afdelinger har deres eget interne netværk, og har ikke det store behov for at søge inspiration og sparring ud over det. Men for dem, som ønsker det, er mulighederne mange på Coding Pirates Slack. Herinde kan du også finde Simon, og noget af hans materiale eller link til hans github i #python kanalen derinde.

Hvor finder du materialer og inspiration?

De workshops jeg har holdt har primært været omkring python. De indeholder ofte en intro til python og så hurtigt over i noget grafisk.

Jeg kører ofte den samme introworkshop, der forsøger at tage skridtet fra blok programmering til tekst programmering, hvor man så kan fokusere på de problemer der kommer med det, specielt syntaks og dertilhørende syntaksfejl!

Når det gælder om at få mere grafik på, så lader jeg mig inspirere alle mulige steder fra, gerne noget piraterne har set før, f.eks. Chrome’s Dino spil, pacman, kryds-og-bolle, 2048, nogle udvalgte “visualiseringer” fra theuselessweb.com og flappy bird.

Intet kommer uden at man lægger tiden og kræfter i det, men hvis man vil lære at programmere med Python har Simon her nogle fif til at gå i gang med.

Hvordan er du blevet så god til at programmere med Python? Kan du give nogle fif og tricks?

Jeg startede med følge codecademys python kursus, men hvor jeg også, af min bror, fik stillet et problem til rådighed jeg skulle prøve at løse. For det er først her man rent faktisk lærer at programmere, altså når man begynder at løse problemer med kode.

Jeg havde inden jeg startede hos Coding Pirates ikke selv færdiggjort så mange kodeprojekter, men Coding Pirates udgjorde en rigtig god anledning til at få udført nogle flere, som så kunne blive brugt som undervisningsmateriale. Det satte også barren lidt højere for at opnå en reel forståelse, fordi det også skulle kunne videreformidles.
Det at skulle kunne videreformidle noget, sætter virkelig et spotlight på alt det, som man endnu ikke helt har forstået. Så Coding Pirates og det at lave workshops hertil har også været en mega givne faktor i mine programmeringskompetencer.

“Læs Syntaks Fejlene og se om du ikke kan forstå hvorfor det går galt.”

– Simon Lykke Andersen

Find på et simpelt projekt, du tror du selv kan lave og prøv. Hvis du sidder fast så spørg om hjælp. Mit allerførste personlige projekt var et program, der kunne laver romertal til arabertal.
Tag det roligt det tager lang tid at blive god, men øvelse gør virkelig mester.

Her er nogle af Simons projekter

Python og Turtle Graphics

Python er et programmeringssprog, der så dagens lys i 1980. Python er ment til at være et letlæseligt sprog, dens formatering er visuel struktureret og bruger ofte engelske keywords, hvor andre sprog bruger tegnsætning. Til forskel fra andre sprog bruger det ikke tuborg hatte til at afgrænse og semikolon efter udsagn er tilladt men sjældent hvis ikke aldrig benyttet. Hvis man gerne vil prøve kræfter med Python kan man downloade Thonny, som er et meget simpelt og lige til program at programmere Python i.

“Jeg lærte python at kende fordi jeg gerne ville lære at programmere, hvor det ofte er det programmeringssprog, der bliver fremhævet, som værende det nemmeste at lære.”

– Simon Lykke Andersen

Derefter fandt jeg en tutorial på nettet og blev ved med at bruge det, fordi det var det jeg var mest flydende i. Turtle lærte jeg først at kende, da jeg skulle finde en god indgang til python, hvor jeg fandt en blokkodeopgave på hourofcode, der brugte kommandoer tilsvarende til turtle. Hvilket så udgjorde den perfekte stige til at blive bekendt med python.

Hvorfor lige Python? Hvad er der fedt ved det sprog?

Det er et sprog uden for meget visuel støj, hvilket hjælper til den umiddelbare forståelse. Derudover er det også på et tilpas højt niveau så man ikke, til at starte med, behøves at konfronteres med realiteten af den maskinen, der skal kører det. Dette giver mere frihed til at kunne tænke abstrakt ift., hvordan man løser problemet ved hånden. Derudover er det imperativt, hvilket vi har en umiddelbar forståelse af, fordi paradigmet i sig selv er lidt som at læse en tekst.

Der er flere emner børnene falder for når der skal vælges workshops i Lyngby. Dog har Simon en super evne til at præsentere og gøre emnet Python jordnært og spændende for børnene. Det og hans helt unikke udstråling og tilgang til det han laver, samler børn til workshoppen Python/Python Turtle Graphics.

Hvordan tager børnene imod Python Turtle Graphics? Hvad er let og svært?

Turtle workshoppen kaldes også for intro til python, fordi det nemlig er python der er i fokus. Måden den fungerer på er ved at de starter med at lave en opgave i Elsa opgaverne fra Hour of Code, hvor de så skal forsøge at oversætte den til python. Hermed har man sat python i forgrunden fordi de ved hvordan selve programmet skal se ud og virke, men nu skal de bare udforme det i python. Her får syntaksen altså lov at være i fokus og være det svære element, hvilket er noget af det grundlæggende man bare skal få på plads før man kan begynde at lave vildere ting i python.
Til sidst ender de med at få så meget beherskelse af python at de selv kan udtrykke nogle af deres idéer til et visuelt produkt i python.

“Simon brænder nemlig for at lære fra sig, han lytter engageret til andres input, og du ender med at lytte lige så engageret til hans – for det der kommer ud af munden på ham er godt tænkt, forklaret på en måde så det kan forstås, og med en iver, der gør at man bliver smittet af hans fantastiske humør.”

– Christian Toft, Kaptajn i Coding Pirates Microsoft Lyngby

Hvilke opgaver plejer du at lave med børnene?

Udover intro til python, hvor vi bruger Elsa opgaverne, plejer jeg at tage udgangspunkt i noget med et visuelt aspekt, som oftest er et spil. Dette kan være alt muligt, men ja gerne noget de selv har set før og nu får en mulighed for selv at skabe.

Hvad har du selv lavet af projekter i Python?

De fleste af mine python projekter har faktisk være noget relateret til Coding Pirates. Hvilket nok skyldes, at det føles som en god undskyldning til at lave nogle knap så “nyttige” programmer, hvis de bare munder ud i en workshop. Jeg har nok påbegyndt en del projekter, der aldrig er mundet ud i en workshop, men alligevel har haft det som slutmål for at give det en tilpas nyttig raison d’être.

Eventyr og nye oplevelser

Fra januar 2022 tager Simon videre på nye eventyr! Han kommer til at efterlade et savn både for børnene i afdelingen men også de frivillige, som ser ham som en vigtig og særlig del af holdet i afdelingerne. 

“I forår-sommer 2022 hopper jeg på højskole, mere specifikt Testrup Højskole, hvor jeg skal nørde med noget filosofi. Derefter tænker jeg at starte på Datalogi på Københavns Universitet.”

“Simon vil være savnet til hver eneste workshop han er på højskole – og han vil blive modtaget med åbne arme når han vender hjem!”

– Christian Toft, Kaptajn i Coding Pirates Microsoft Lyngby

Til alt held har fællesskabet, børnene og rammerne i Coding Pirates givet Simon blod på tanden efter mere, og til al held bliver det et gen-syn for nogle og til glæde for mange, når Simon igen får tid til at være frivillig igen.

“Jeg tænker i den grad helt sikkert at vende tilbage til Coding Pirates igen når jeg begynder at studere. Hvor henne og hvor meget tid jeg kan afsætte vil tiden vise”

“men jeg føler mig i den grad ikke færdig med Coding Pirates.”

– Simon Lykke Andersen

Om Simon Lykke Andersen

  • Uddannelse: HTX – Mat/Fys – H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby
  • Alder: 19 år
  • Frivillig i Coding Pirates Hørsholm og Microsoft Lyngby
  • Interesser: Bøger – Fiktion, Ikke-fiktion, Poesi, Filosofi

Bor du i nærheden af  Lyngby eller Hørsholm og tænker, det er da lige dig at, prøve at være frivillige her, så kan du kontakte afdelingerne for mere information.

Coding Pirates Lyngby: [email protected]

Coding Pirates Hørsholm: [email protected]