Indkaldelse til generalforsamling i Coding Pirates Silkeborg
Dato og tid: 5. april 2016 kl. 17
Sted: FabLab, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg

Logo rettet til og skåret ud på vinylcutter - og om lidt på Tshirt.

Logo rettet til og skåret ud på vinylcutter – og om lidt på Tshirt.

Coding Pirates Silkeborg er først lige kommet i gang med sin første sæson og har endnu ikke haft et fuldt regnskabsår, men da vi 1) gerne vil give en status, og 2) der står i foreningens vedtægter at vi skal afholde gen. fors. en måned efter, der er afholdt gen fors. i landsorganisationen Coding Pirates Danmark – ja så indkalder vi hermed til en general forsamling i Coding Pirates Silkeborg 5 april 2016 kl. 17 i Fablab

Som det kan ses i dagsordenen er der intet regnskab at forholde sig til, da vores første regnskabsår løber fra stiftelse 3. november 2015 til 31.12.2016

Der vil derimod være mulighed for at stille op til bestyrelsen eller melde sig til andre opgaver. Bestyrelsen konstituerer sig efter gen.fors.

Forslag til små ændringer af vedtægter kan læses i PDF udgaven af Indkaldelse til generalforsamling Coding Pirates Silkeborg den 5 April 2016.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før gen.fors. jf. vedtægterne – kan sendes til [email protected]

Alm. medlemsmøde frem til kl. 19 i forlængelse af gen. fors.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent.
 3. Årsberetning – Orientering om opstarten fra formand og kasserer
 4. Fremlæggelse af regnskab (intet regnskab da år 0).
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Gennemgang af vedtægter.
 11. Afstemning om evt. rettelser eller tilføjelser i vedtægter.
 12. Eventuelt

 

Til info

Generelle betingelser for medlemskab som vedtaget af Coding Pirates Danmark

Foreningsvedtægter Coding Pirates Silkeborg 2015

Indkaldelse til generalforsamling Coding Pirates Silkeborg den 5 April 2016

 

Venlig hilsen

Pirate Lord Martin Robert Knudsen

Mobil 3024 6444
[email protected]