Vi inviterer til generalforsamling i Coding Pirates Aarhus torsdag den 6. april 2017 kl. 18.00-20.00 på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Paludan-Müllers Vej 48, 8200 Aarhus N

Vi håber at se mange piratbørn og frivillige, så vi kan få en god snak om, hvad vi skal lave i Coding Pirates Aarhus det kommende år.
Tilmelding til generalforsamlingen senest 1. april via dette link af hensyn til forplejning:
https://goo.gl/forms/RCkhdDRsIe7unw172

Foreløbig dagsorden:

  1. Lidt mad og hyggesnak
  2. Valg af dirigent
  3. Årsberetning ved næstformand Malou Christensen
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Rasmus Dahl Møller
  5. Fastsættelse af kontingent ved Rasmus Dahl Møller
  6. Godkendelse af budget ved Rasmus Dahl Møller
  7. Drøftelse og vedtagelse af indkomne forslag ved Malou Christensen

Foreningens gældende vedtægter findes her

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Næstformand Malou Christensen og kasserer Rasmus Dahl Møller er ikke på valg.
Formand, sekretær, menige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter er på valg.

Stemmeberettigede er:
Børn og unge, som betaler kontingent for at deltage i Coding Pirates Aarhus’ aktiviteter.
Frivillige, som betaler kontingent til Coding Pirates Aarhus.
Forældre og værger til kontingentbetalende børn og unge, som selv betaler kontingent til Coding Pirates Aarhus.

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag, som ønskes diskuteret på generalforsamlingen, skal sendes til Malou Christensen på [email protected] senest 1.4.2017.

Ses vi? Det håber vi!

Pirathilsner fra bestyrelsen i Coding Pirates Aarhus

Rasmus Dahl Møller, Christian Winther Bech, Rikke Toft Nørgård, Tom Gislev, Claus Kramer, Malou Christensen, Benjamin Pomerleau, Nikolaj Stockholm