Københavns Universitet lagde auditorium til fire konstruktive timer for bestyrelse og medlemmer af Coding Pirates Denmark. Nu er vedtægterne ændret, og bestyrelsen har fået to medlemmer som følge af generalforsamlingen i weekenden.

Foto: Anders Hjortskov

Foto: Anders Hjortskov

 

 

Hovedbestyrelsen og interesserede medlemmer af Coding Pirates fra hele landet samledes den 14. februar H.C. Ørsted Instituttet i København  og har holdt en noget anderledes Valentines Day – dog med masser af kærlighed til it-kreativitet og kodeforeningen.

“2015 har budt på helt fantastiske projekter. Fx har arkademaskineafslutningen på DOKK1 været fedt at være gæst til, og så er der selvfølgelig Game Jam, som står som en stor succes – et kæmpe organisatorisk arbejde, som vi har fået sat i søen. Derudover er turen til Tivoli en stor oplevelse, hvor vi har været ude og lave et lysshow, og hvor vi har haft nogle meget stolte unger med,” fortæller formand Martin Exner i sin formandsberetning til generalforsamlingen.

Massiv udvidelse og Coding Pirates på dagsordenen

Den markante udvidelse af foreningen til de nuværende 30 afdelinger, der i alt er i støbeskeen, har ifølge Martin Exner naturligvis også fyldt i programmet i 2015. Men han påpeger, at Coding Pirates stadig er relevante:

“Vi har haft en fantastisk bestyrelse, som har været dedikerede omkring det område, som vi hver har taget os af. Vi har haft to strategiseminarer, det har virkelig været vigtigt. Vi har haft kontakt med forskellige politikere og har ikke mindst haft Sofie Carsten Nielsen på besøg, så vi har formået at sætte en markant politisk dagsorden.”

Martin Exner pegede på 2016 som året, hvor fokus skulle være på at styrke sammenholdet i foreningen og blive bedre til at samle materiale og vidensdele på tværs af afdelinger. Dermed blev der ikke lagt op til en lige så markant udvidelse af foreningens antal af afdelinger, udover det første udenlandske projekt i Bulgarien, hvor tre Coding Pirates-afdelinger bliver hjulpet i gang.

Vedtægter og nye medlemmer af bestyrelsen

Generalforsamlingen bød udover formandsberetningen på flere relevante indlæg og diskussioner, hvor bl.a. børnenes Piratråd i København og foreningens færdige manifest blev diskuteret.

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Magnus Toftdal Lund med forskellige diskussioner, mens næstformand Louise Overgaard stod for gennemgangen af forslagene til vedtægtsændringer. Her var både forslag fra medlemmer ude i landet og fra hovedbestryelsen, som blev diskuteret.

Blandt andet blev det besluttet, at man som medlem af foreningen skal betale kontingent på 75 kroner om året. Forslaget er sat for at tydeliggøre, hvornår man er medlem af Coding Pirates Denmark. Alle voksne skal med andre ord betale for at være medlemmer, men de kan dog godt være frivillige uden at være medlemmer.Det vil være en del af det nuværende medlemssystem, der i fremtiden skal kunne håndtere denne del. Børnene er ligesom før medlemmer ved, at deres kontingent for de aktiviteter, de deltager i, er betalt. 

Generalforsamlingen valgte desuden medlemmer til hovedbestyrelsen, hvor alle de genopstillede kandidater Ragnar Reynisson, Martin Exner, Rikke Toft Nørgård, Louise Overgaard, Magnus Toftdal Lund og Jari Due Jessen igen fik en plads. Derudover gik de resterende to pladser til Dorte Rasmussen og Anders Hjortskov Larsen, mens suppleantpladserne gik til Denis Smajlović, Jakob Hedegaard  og Liz Zacho.

Bestyrelsen konstitueres i uge 8. 

Læs mere:

 

Video fra hele Generalforsamlingen: