Næstformand Louise Overgaard fortæller om den kommende store generalforsamling for hele foreningen og peger på de vigtige beslutninger, som medlemmer på tværs af landet har indflydelse på den 14. februar.

12028682_10206743174451586_7612685230390038516_o

 

“Jeg håber, at vi med generalforsamlingen får skabt et stabilt fundament i form af vedtægter, der fremtidssikrer vores forening og den udvikling, som vi er inde i,” fortæller Louise Overgaard, den ene af to næstformænd i landsforeningen Coding Pirates.

For hende og resten af hovedbestyrelsen er den kommende generalforsamling i Coding Pirates Denmark den 14. februar en vigtig begivenhed for hele foreningen. Her kan alle medlemmer deltage og stemme på både medlemmer af hovedbestyrelsen, diskutere og stemme for eller imod vedtægtsændringerne for hele foreningen og for det Coding Pirates manifestet.

Læs mere og tilmeld dig til Coding Pirates Denmarks generalforsamling

Medlemsdemokratiet er essensen af en sund forening

Coding Pirates er i rivende udvikling, og for hovedbestyrelsen er det vigtigt, at foreningen ikke blot bæres af en mindre gruppe frivillige.

“Bestyrelens vision er, at vi får skabt en forening, der både nationalt og lokalt bæres af de mange frivillige og engagerede kræfter, som vi er så heldige at have i Coding Pirates. Vi vokser med så stor hastighed, og vi har brug for, at frivillige og piratbørn over hele landet giver deres meninger til kende, føler sig hørt og faktisk bliver hørt,” fortæller Louise Overgaard.  

Hun pointerer, at vi skal arbejde målrettet på at styrke medlemsdemokratiet lokalt ved at skabe demokratisk opbyggede foreninger, skal vi også arbejde med andre formater som fx udbredelse af de Piratråd, som allerede findes i København og i Aalborg. Det betyder, at bestyrelsen også fremadrettet skal arbejde for at give lokalforeningerne så meget støtte som overhovedet muligt, fortæller Louise Overgaard:

“Jeg håber, at vi er ved at skabe en forening, hvor der sker en god udveksling mellem de lokale foreninger og hovedforeningen, og at hovedforeningen kan bane vejen for spændende muligheder for hele landets Coding Pirates foreninger.”

Vedtægterne skal svare til den rivende udvikling

cp_generalforsamling2015“Jeg tror ikke, at der er nogen, der til generalforsamlingen sidste år kunne have forudset, at vi nu har 31 afdelinger og fx. har 9 nye på vej i Jylland alene,” fortæller Louise Overgaard og fortsætter:

“Det at vi bliver større og større betyder, at vi har brug for et mere og mere solidt og gennemskueligt fundament, og vi har nu en opgave med at organisere os, samtidig med at vi meget gerne skal beholde noget af det græsrods-drive, som startede hele det her togt.”

For at tilpasse foreningen til denne udvikling bliver vedtægterne reviderede, så de ifølge Louise Overgaard også er fremtidssikrede. Foreningen har modtaget tipsmidler i 2015 og er godt på vej til at blive godkendt som “samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation”, hvilket kan betyde årlige tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Dette kræver også, at vedtægterne bliver ændrede på nogle punkter.

“Der er et krav om, at medlemmer personligt betaler minimum 75 kr. årligt for medlemskab. På nuværende tidspunkt tæller ingen af de frivillige altså i vores medlemstal, og det er rigtig ærgerligt, blandt andet fordi vi vil kunne få tilskud for frivillige, som er mellem 17 og 30 år,” fortæller hun.

Bestyrelsen har diskuteret, om de skulle gøre det til et krav, at man som frivillig betaler et medlemskontingent, hvilket man gør i mange af de gamle etablerede foreninger.

“Men vi har valgt at lade det være frivilligt,” fortæller Louise Overgaard, som peger på udkastet til vedtægtsændringerne på Generalforsamlingens side. Hun pointerer, at både bestyrelsen, men også medlemmerne af foreningen har brug for at ændre på medlemskategorien for, at der er klarhed over, hvem der er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Frivillige kan få indflydelse via medlemskabet

Bestyrelsen foreslår, at man i fremtiden kan være frivillig uden at være medlem, men at ikke man kan være medlem uden at være frivillig. Derudover er alle piratbørn automatisk medlemmer af Coding Pirates Denmark.

“Selvfølgelig håber vi meget, at de frivillige vil melde sig ind ved at betale medlemskontingentet på 75 kr årligt. Bestyrelsen stiller til forslag, at de medlemskontingenter, der indbetales af frivillige, anvendes lokalt i de lokale foreninger,” fortæller Louise Overgaard.

Hun peger desuden på, at det er meningen, at et forhåbentligt tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd kan bruges til medlemsaktiviteter:

“Vi foreslår, at der bliver oprettet en medlemspulje, som tilgår medlemmerne til netværksaktiviteter, kurser og andet, som de voksne medlemmer finder spændende og som kan medvirke til at højne kvaliteten af det vigtige arbejde som gøres lokalt og til at gøre det lige en tand sjovere.”

Derudover får man som medlem mulighed for at stemme til Coding Pirates Denmarks generalforsamling og stille op til bestyrelsen og på den måde være medbestemmende i, hvad der sker i Coding Pirates på et overordnet plan.

Læs mere og tilmeld dig til Coding Pirates Denmarks generalforsamling