Indkalder hermed til Ordinær generalforsamling

 Torsdag d. 28. marts kl. 18.30

Sted: Biblioteket i Herning, Østergade 8, Lokale A. på 1. sal

Program og Dagsorden: https://bit.ly/2SWNGEV. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 21. marts på [email protected].

Gældende vedtægter: https://bit.ly/2Nseyqk

Forslag til vedtægtsændringer: https://docs.google.com/document/d/14hLmOmbrQEHHsNpCNJlcX3equ-b4GtOtc-DApMprfY0/

Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Dvs børn, der går til Coding Pirates samt frivillige, forældre og andre, der har betalt kontingent, kan stemme. Kontingentet for voksne er på 75 kr. årligt. Pengene går til Coding Pirates Herning. Du bliver medlem ved at indmelde dig på https://members.codingpirates.dk/account/login/ og betale de 75,00 kr, som et voksenmedlemskab koster. Medlemmer er stemmeberettigede til generalforsamlingerne i både Coding Pirates Denmark og Coding Pirates Herning.

Mere information om Coding Pirates Herning fås på www.codingpirates.dk/herning og på https://www.facebook.com/codingpiratesherning/

Efter generalforsamlingen vil der være en kort pause, hvor der serveres kage og noget at drikke. Herefter vil Louise Overgaard Coding Pirates Denmarks nuværende forkvinde holde oplæg om Coding Pirates og sin tid som formand. Hun har været en del af Coding Pirates siden opstarten. Dette foregår også i lokale A på 1. Sal

 

Program:

  • Kl. 18.30 – 20.00: Generalforsamling (Lokale A, 1. sal)
  • Kl. 20.10 – 20.55: Oplæg med Louise Overgaard (Lokale A, 1. Sal)

  

Venlig hilsen

 

 Bestyrelsen for Coding Pirates Herning, [email protected].

Cp hoved.png