Indkaldelse til generalforsamling i Coding Pirates Silkeborg
Dato og tid: 8. september 2020 kl. 17.15
Sted: Makerspace Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg

Logo rettet til og skåret ud på vinylcutter - og om lidt på Tshirt.

Logo rettet til og skåret ud på vinylcutter – og om lidt på Tshirt.

Alle medlemmer (børn, unge og voksne) indbydes hermed til

 • Generalforsamling 8. sept. kl. 17.15.
 • Frivillig aften efterfølgende fra ca. kl. 17.45
  • Pizza

Tilmelding til gen.fors og medlemsaften på Facebook  eller pr. mail til [email protected]

Arrangementet er på facebook her: https://www.facebook.com/events/256992822011996

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent.
 3. Årsberetning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af evt. revisor
 10. Gennemgang af vedtægter.
 11. Afstemning om evt. rettelser eller tilføjelser i vedtægter.
 12. Eventuelt

 Venlig hilsen

Pirate Lord Martin Robert Knudsen

Mobil 3024 6444
[email protected]