Søg
Close this search box.

Coding Pirates medlemssystem: Udviklingen fortsætter!

Af Maria Scheel-Lonsdale ︱ 18/06-2024

Grundlæggende

Coding Pirates’ medlemssystem er bygget af frivillige fra bunden og udvikles løbende. Hvis du vil læse mere om hvordan systemet rent historisk er bygget op og hvem der er udviklerne bag, kan du læse artiklen Coding Pirates Medlemssystem – Udvikling og om fremdriften her Coding Pirates Medlemssystem – Fremdrift

(Screenshot: Medlemssystemet – oversigt)

Udviklingen fortsætter!

I stort set hele 2023 har udviklergruppen haft flere områder i fokus for at videreudvikle systemet til bedst mulig brug for admins og brugere. De 3 hovedfokuspunkter har været:

 1. Brugervenlighed – for almene brugere og admins
 2. Struktur og oprydning/sortering/gennemgang
 3. Synlighed omkring udviklingen – fortsat

 

Nogle af de tiltag der er lavet for at understøtte de 3 fokusområder er bl.a. disse:

 1. Brugervenlighed – for almene brugere
 • Der har været kigget på typiske spørgsmål, der er kommet mails om og forbedret FAQ siden.
 • Søgefunktion tilføjet på siderne og sortering af siders lister i alfabtisk orden og efter regioner
 • Opdeling i faner af siden Aktiviteter (ved login) til at have faner for: Invitationer, Nuværende og kommende aktiviteter og Tilmeldte aktiviteter
 • Da mange brugere benytter systemet via mobil, har der været fokus på brugervenligheden her også
 • Sørget for at brugere lettere kan finde rundt, fx at de ikke navigeres væk, hvis de skal logge ind for at tilmelde sig en aktivitet
 1. Brugervenlighed – for admins
 • Der har igen været afholdt møde for kaptajner/admins, hvor der bl.a. har været mulighed for at komme med spørgsmål og inputs til nye tilføjelser af systemet.
 • Tilføjet hjælpetekster, hvor der manglede, tilføjede en del flere filtre, flere kolonner på oversigterne og opdeling af år, altså langt bedre overblik og flere muligheder for sortering af oversigter.
 • Oprettet flere sider med Guides for alle admins inde på frivilligportalen
 1. Struktur og oprydning
 • Gennemgang og sortering af alle åbne issues og dertil sat prioritering på de dem der stadig manglede at blive løst, nogle revurderet i prioriteringer ift det der er mere relevante for nu at få løst
 • Fortsat de månedlige online udviklingsmøder og dertil jævnlige fysiske udviklingsmøder hos Unity – vi takker mange gange for husly til de fysiske arbejdsmøder
 1. Synlighed omkring udviklingen – fortsat
 • Her blev der bl.a. oprettet Releases på GitHub for opdateringer, så det gør det nemmere at se udviklingen for andre 
 • Jævnlige opslag om udviklingen på vores interne fora fortsat

Fremadrettet fokus i udviklergruppen for 2024

Der er mange ting at tage fat på stadig, store som små, og få hænder, derfor har gruppen også måtte sætte prioriteringer på opgaver for både ift udviklings flow men også ift hvad der har mest efterspørgsel på.

I starten af 2024 havde medlemssystem gruppen bl.a. i gang med at have fokus på: 

 • Frivillige i medlemssystemet
  • Se på mulighederne for tilføjelse af frivillige til afdelingerne – ved ansøgning og/eller invitation
  • Muligheder for admins delen – godkendelse af frivillig ansøgning, labels for status  
  • Se på muligheden for at tildele roller til frivillige tilknyttet afdelingen
  • Mulighed for at tilføje sektion/side for frivillige med historisk frivillig information
  • Mulighed for at oprette aktiviteter kun for frivillige og/eller medlemmer

 

Dette bl.a. for at lette på strukturen og overblikket i flere afdelinger, og for bedre på landsplan at kunne danne sig et samlet overblik over alle frivillige i Coding Pirates.

Medlemssystem gruppen (frivillige)

Siden 2014 har der været frivillige, som har arbejdet på at udvikle på medlemssystemet. Det er frivillige fra forskellige afdelinger beliggende på Sjælland, der arbejder på det i deres fritid. Det betyder utroligt meget, at der er god dynamik og snak i gruppen omkring udviklingen. Møder der afholdes fast og fysiske udvikler dage, er med til at holde udviklingen i gang. 

Stort tak til programmørerne i udviklingsgruppen, for deres engagement og entusiasme for at sikre fremdrift og den bedst mulig udvikling på vores alles medlemssystem.

Fra sommer 2023 til forår 2024 har udviklergruppen set således ud:

Rasmus
Programmering
Kaptajn i Hedehusene
Kristoffer
Programmering, cloud server-vedligehold osv
Kaptajn på ITU
Mikael
Programmering og data, primært admin delen
Kaptajn i Vanløse
Maria
Projektkoordinator
Frivillig i Lyngby

Vil du også være med til at udvikle medlemssystemet?

Vil du også bidrage til udviklingen af medlemssystemet, så hop endelig ind i kanalen på slack i  #medlemssystem_dev og skriv en kommentar herom. Er du som frivillig ikke på Slack endnu, bed din kaptajn om at sende dig en invitation til Slack. 

Der programmeres primært i Python/Django, men der er også en del opgaver at tage hul på med HTML.