Tuborgfondet har mandag aften overrakt en fornem check på 3.9 millioner kroner fordelt over 3 år til forskellige landsdækkende projekter til Coding Pirates. Bevillingen skal bruges til etablere et sekretariat for hele foreningen, skabe et rejsehold med en tilhørende online-afdeling og til en række forskellige events i hele landet.

skaermbillede-2016-10-10-kl-17-42-13

Nyheden blev afsløret på en event på KUB Nord – Det Kongelige Bibliotek mandag aften, hvor frivillige og interesserede var mødt op for at høre en stor nyhed fra hovedbestyrelsen og Tuborgfondet, der mødte op med en stor check, som formand Martin Exner fik overrakt.

Tuborgfondet vælger at støtte Coding Pirates med 3.970.000 kr., som skal anvendes til projektet “Coding Pirates For Alle!”. Formålet med projektet er at sikre kvaliteten i hele foreningen ved at minimere ventelisterne, arbejde målrettet med kønsfordelingen og sikre en stabil videre udvikling af Coding Pirates til glæde for mange børn og unge.

Direktør Anne-Marie Skov er begejstret for, at Tuborgfondet er med til at sikre Coding Pirates’ udvikling og at endnu flere børn og unge forstår it og udvikler it-kompetencer.

“Vi synes, at det er rigtigt vigtigt for samfundet, at børn lærer at programmere og kode og ikke bare ser iPads som spillemaskiner. Vi var så begejstrede, at vi var interesserede i at give Coding Pirates flere penge. Det var I jo interesserede i, men I havde også mange drømme og gode ideer i jeres projektbeskrivelse. Vi sagde til jer: drøm nu. Og I kom med rigtig mange gode ideer til, hvordan foreningen kunne få flere piger med, hvordan I kunne lave flere tiltag for børn i hele landet og ikke mindst hvordan I kunne sikre jer som solid forening fremover. Det ville vi gerne støtte,” fortalte Anne-Marie Skov fra Tuborgfondet, da hun overrakte checken til foreningen. 

Udvikling til hele landets Coding Pirates

“Det at vi bliver større og større betyder, at vi har brug for et mere solidt og gennemskueligt fundament. Foran ligger opgaven med at organisere os samtidig med, at vi meget gerne skal bevare noget af det græsrodsdrive, som startede det hele,” siger Martin Exner om udviklingsplanerne.

Som led i foreningens plan om at nedbringe ventelisterne, vil hovedbestyrelsen blandt andet etablere et rejsehold, der afholder Coding Pirates ­aktiviteter rundt i landet. Aktiviteterne skal hjælpe børn og unge i gang med programmering, så de, når rejseholdet tager videre, kan fortsætte i regi af Coding Pirates­’ online-afdeling. ­