Til Alineas store prisuddeling på Cafe SULT i København blev Coding Pirates hyldet og fik en fornem pris. Læs hvad redaktør Cliff Hansen talte om i sin tale til Mads Remvig og Coding Pirates, og se Lis Zachos tak på vegne af kodepiraterne.

Lis Zacho Modtager Alineas Læremiddelpris Til Coding Pirates

Lis Zacho Modtager Alineas Læremiddelpris Til Coding Pirates

“De fleste mennesker der har stiftet bekendtskab med kodning eller programmering får lige præcis den aha-oplevelse, at de ved at lære at programmere ikke blot lærer netop det – de bliver bedre til at tænke logisk og struktureret – og det kan man bruge i alle livets fag og forhold. Men, man lærer naturligvis også langt bedre at forstå det ‘digitale aspekt’ i vores samfund… ”- Cliff Hansen Forlagsdirektør på Alinea

Torsdag den 27. maj blev en spændende dag for Coding Pirates, da der blev plantet endnu en ny milepæl. Alinea Egmont havde stillet op til den helt store prisuddeling på Cafe SULT i København. Gæstelisten var mangfoldig og stemningen var høj da Cliff Hansen, redaktør på Alinea, indtog podiet og bød velkommen:

“Da folkeskolereformen faldt på plads for tre år siden, var vi nogle stykker der på forlaget syntes, at politikerne helt havde glemt faget kodning,” fortalte Cliff Hansen og citerede envidere Steve Jobs:

“Jeg mener, at alle i dette land skulle lære at programmere en computer, fordi det lærer dig hvordan man tænker” (“I think everybody in this country should learn how to program a computer because it teaches you how to think.”)”.

Børn skal være digitalt skabende

Om udsigterne for de fremtidige poders tilgang til it og hvorfor der netop skal gøres noget ved det, havde Cliff Hansen dette at sige:

”Hvis man har fulgt med i medierne, er man ikke i tvivl om, at meget er på spil. Unge mennesker fanges på det forkerte ben, fordi de ikke overskuer konsekvenserne af deres eller andres handlinger i en digital virkelighed. Det kan være billeder, der kun var tiltænkt én, men som deles helt ukontrollabelt. Og det kan være ting, man selv bliver tilskuer til, men som man ikke forstår at reagere fornuftigt på. Jeg mener, at en af de største opgaver, vi alle har, og som skolen derfor også skal tage på sig er, hvordan vi bedst gør vores unger i stand til at navigere i denne digitale verden,” fortalte han.

Alineas Læremiddelpris Uddeles Til Coding Pirates (modtages af Lis Zacho) og Mads Remvig. Fra Venstre: Mads Remvig, Lis Zacho og Cliff Hansen

Alineas Læremiddelpris Uddeles til Coding Pirates (modtages af Lis Zacho) og Mads Remvig. Fra Venstre: Mads Remvig, Lis Zacho og Cliff Hansen

Cliff Hansen fra Alinea mener, at det er en fejl, at kodning ikke er sat på skemaet som fag, men bliver tænkt integreret ind i de øvrige fag i folkeskolen. For bor noget alle steder, risikerer det ikke at bo nogen steder. Han ser det dog som Alineas mission, at hjælpe med at gøre det meget nemmere for lærerne, at sætte det på de små skemaer ude i de øvrige fag.

“Det skaber mangel på forståelse af den digitale verden hos de kommende generationer, hvis man blot forventer, at de ved brugs-behov af Ipads, computere og mobiltelefoner, bliver digitalt skabende eller digitalt kompetente. Vi kan ikke bare læne os tilbage og tro, at bare fordi man er født efter 1990’erne, er man per automatik er digital native. Det er ikke nok bare at lære børnene at bruge teknologierne, men at man lærer dem hvordan de fungerer.”

Cliff Hansen pointerer, at det for ham at se er vigtigt, at man stifter bekendtskab med kodning. Ikke for at blive programmør, men fordi kodning er en grunddisciplin som skaber muligheden for at forstå og forholde sig kritisk til den digitale verden, som børnene er en del af.

”Når jeg taler om “det digitale” er det fordi, det ikke er én ting. Det handler om, men mange ting og dybest set om nogle af de allerstørste; dannelse, etik og moral fx.” Der er meget mere til det at kode, end blot at kunne skabe nye digitale kreationer, den logiske og strukturerede tilgang børn opnår ved at stifte bekendtskab med kodning, vil de kunne tage og bruge i alle andre arenaer og aspekter i livet. ”Som i andre komplekse sammenhænge handler det om, at man skal tilegne sig basale færdigheder”.

Coding Pirates er summen af piraterne

Martin Exner – formand og medstifter af Coding Pirates, kunne dog ikke være der og modtage prisen, så i stedet sendte han formand for Frederiksberg-afdelingen, Lis Zacho. Hun har lavet TED Talk og er én af de meget passionerede ildsjæle inden for kodnings-dagsordenen. Hør hendes takketale herunder, med et stort cadeau til alle de frivillige: “Uden de frivillige ville Coding Pirates ikke være her.”

Så er der måske nogen af jer der sidder og tænker, men Coding Pirates har jo ikke udgivet undervisningsmateriale med Alinea, så hvorfor modtager de så lærermiddelprisen? Det spurgte vi Cliff Hansen om:

”Fordi vi synes, der er en tangent så tæt på dem, som er med til at sætte den dagsorden, at vi godt ville koble dem sammen. Alinea har været i ret tæt dialog med Coding Pirates i meget lang tid, og de har været med til at styre Alinea i den retning og inspirere dem. På den måde synes vi, at det giver mening at tage dem med i prisen og dele den med Mads”.

Mads Remvig

Mads Remvig

Mads Remvig har desuden været aktiv underviser og hovedbestyrelsesmedlem i Coding Pirates.

Alinea har ikke formuleret en række kriterier, som et læremiddel skal opfylde for at kunne få prisen. De vil år for år tage stilling til, hvilken titel som har gjort noget helt særligt. Cliff Hansen, som udtrykker stor respekt for alle inspirerende ildsjæle, der hver dag knokler for at komme denne fælles vision et skridt nærmere, uddelte Alineas lærermiddelpris til Coding Pirates og Mads Remvig.

”Vi giver dem prisen for at bidrage aktivt til en af de vigtigste dagsordener i skolen i dag. Og selvfølgelig til Mads for at være med til at skabe det, der formentlig er det første (sådan officielle) læremiddel til faget kodning. Vores håb er, at vi får sat endnu mere fokus på det vigtigste fag, som ikke findes. At vi får motiveret bare lidt flere til at tage handsken op og komme i gang med kodning. Lærere såvel som elever.”