Den 3. marts 2018 afholdt Coding Pirates Denmark sin fjerde ordinære generalforsamling. Denne gang i de smukke omgivelser på Dokk1 i Aarhus. 42 frivillige havde tilmeldt sig, enten online eller fysisk og så var der 10 nysgerrige børn, der var dukket op med deres forældre for at snuse til foreningsdemokratiet og ikke mindst de spændende workshops, der var arrangeret for dem.

Året der gik

Konstitueret formand Louise Overgaard indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte velkommen. Efter at have overgivet dirigentstokken til John Friedrichsen, der i alle årene har ledet Coding Pirates’ generalforsamlinger med kyndig hånd, tog hun hul på årsberetningen.

Louise fortalte om et år præget af vækst, konsolidering, nye samarbejder, priser og endnu flere piratbørn. Med årets nyankomne lokalforeninger Odder, Allerød, Gladsaxe, Rødovre, Solbjerg, Vallensbæk, Støvring, Egedal,Køge, Hobro, Lillebælt, Billund, Horsens, Køge, Skødstrup, nåede Coding Pirates op på 51 lokalforeninger og 95 afdelinger. Trods væksten i foreninger og til trods for at vi fik plads til 800 flere børn end i 2016, er der stadig 2500 børn på venteliste til vores klubber. Også fondene blev nævnt: Microsoft Youth Spark Grant som har været en uundværlig forudsætning for Coding Pirates’ drift fra organisationens spæde start, og de “nye” bevillinger fra TuborgFondet og Dansk Ungdoms Fællesråd. “Alt i alt”, afsluttede Louise, “er økonomien rigtig god og der er gode betingelser for fortsat vækst.”

2017 –  Året i tal

Efter Louise Overgaards årsberetning fremlagde John Rohde, Coding Pirates’ kasserer siden april 2017 regnskabet. Han fremhævede administrationsudvalgets store arbejde med at få styr på de økonomiske processer og kunne samtidig fremlægge et godt regnskab med en medfølgende solid egenkapital . “Nu er lokalforeningerne ved at få selvstændig økonomi, hvilket letter administration både tidsmæssigt og økonomisk, og generelt er der kommet nye strukturer og automatiseret på mange processer. Der er også ansat en økonomimedarbejder fra 1.april, der skal lette opgaven for den nye kasserer” afsluttede en tilfreds John Rohde.

Vedtægtsændringer og forslag

Ingen generalforsamling uden vedtægtsændringer og indkomne forslag. Der var mange spændende forslag fra de frivillige rundt i landet, og det blev vedtaget, at der fremover skal være nyhedsbrev en gang om måneden til de frivillige, at der skal undersøges en model for en venneforening for ikke-aktive venner af Coding Pirates, at der skal udarbejdes en eventhåndbog som de frivillige kan bruge lokalt og at det skal prioriteres at få de tværgående udvalg i foreningen op at køre.

Altid tid til leg i Coding Pirates

Mens de voksne pirater talte om regnskab, budgetter og vedtægtsændringer, trak piratbørnene sig ud i Dokk1’s Tweenlab. Frivillige fra GameDev afdelingen i Aarhus havde medbragt MakeyMakey og kasser fyldt med diverse pyntegrej. Der blev bygget controllere af blandt andet bananer og æggebakker, som blev brugt til at spille computerspil.

I frokostpausen var der rig mulighed for at tale på tværs af lokalforeningerne, og i Dokk1’s Makerspace stod Claus Kramer og Jacob Kiellberg, fra henholdsvis Robomakers og Shape Robotics, klar til at vise deres grej frem, hvorefter både børn og voksne fik lov til at teste droner og robotter.

Valget

Der var i år ikke kampvalg til bestyrelsesposterne. Louise Overgaard stillede op som formand, Jens Andersen Mølgaard fra Coding Pirates Kolding stillede op som kasserer og de blev begge valgt. Som menige bestyrelsesmedlemmer opstillede Magnus Toftdal Lund, Martin Dybdal, Rikke Thonbo, Tommy Mogensen, Atle Winther og Per Kofod. Alle blev valgt ind – Atle som suppleant, ligesom Mikkel Kiesling, der kun stillede op til suppleantposten og John Munk, der tilbød sig som suppleant på dagen. Lis Zacho er også en del af den nye bestyrelse, men var ikke på valg i år.

Efter valget var det tid til tak og farvel til tidligere og afgående bestyrelsesmedlemmer. Et stort tak fra Coding Pirates Denmark skal lyde til John Rohde, Hans Klysner, Benjamin Rotendahl, Jakob Hedegaard, Martin Exner, Jari Due Jessen, Erik Carter, Winnie Thorstensen og Dennis Smaljovic.

Udvalg og øl

Efter den den formelle del af generalforsamlingen var afsluttet, holdt sekretariatschef Brian Lindskov Larsen et kort oplæg om udvalg og andre tværgående organisationsformer. Herefter drog de frivillige i samlet flok til Aarhus Streetfood til snak, hygge og god mad.

 

Du kan læse mere om generalforsamlingen eller se den streamet i sin fulde længde  her