Tid: Tirsdag d. 2. april 2019, kl. 19.30

Sted: Business Park Nord A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring

Målgruppe:Medlemmer, familier, interesserede, samarbejdspartnere, frivillige

Om Coding Pirates

Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates afdelinger.

Som hovednerve i foreningen står en broget skare af udviklere, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres it-kompetencer og kreativitet. Læs mere på: http://codingpirates.dk/

Om Støvring Afd.

I Støvring afd. har vi valgt at fokusere mest på programmering, elektronik og robotter. Deltagerne vil opdage at dette er den ultimative byggelegeplads, hvor der næsten ingen grænser er. Ved læring gennem leg vil de opdage, hvordan de kan ændre og påvirke den digitale verden som de lever i.

Foreningen drives med støtte fra Business Park Nord A/S, som blandt andet lægger lokaler til de faste klubaftner.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisor suppleant
  9. Eventuelt

Vi opfordrer forældre som ikke er aktive frivillige til at hjælpe med at besætte bestyrelsen, så foreningen kan forsætte og udvikle sig. Der er 4-5 møder om året i Støvring.

Velmødt!

Vedtægter: https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2017/08/Foreningsvedtægter-Coding-Pirates-Støvring-2017.pdf