Målgruppe: Familier, interesserede, samarbejdspartnere, frivillige

Om Coding Pirates
Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates afdelinger.

Som hovednerve i foreningen står en broget skare af udviklere, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres it-kompetencer og kreativitet. Læs mere på: http://codingpirates.dk/

Om Støvring Afd.
I Støvring afd. har vi valgt at fokusere mest på programmering, elektronik og robotter. Deltagerne vil opdage at dette er den ultimative byggelegeplads, hvor der næsten ingen grænser er. Ved læring gennem leg vil de opdage, hvordan de kan ændre og påvirke den digitale verden som de lever i.

Foreningen startes med støtte fra Business Park Nord A/S, som blandt andet lægger lokaler til de faste klubaftner.

Dagsorden:
1. Velkomst ved Jacob Sørensen, Afdelingsleder Coding Pirates Støvring
2. Gæstetaler fra hovedforeningen ved Brian Lindskov Larsen, Sekretariatschef Coding Pirates Denmark
3. Valg af dirigent og referent
4. Coding Pirates Støvring indtil nu
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Godkendelse af vedtægter
8. Valg:
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleanter
c. Revisor og revisor suppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Vedtægter: https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2017/08/Foreningsvedtægter-Coding-Pirates-Støvring-2017.pdf