Udvalget for politik og medlemsdemokrati

Udvalget for politik og medlemsdemokrati har fokus på Coding Pirates’ værdier og rolle som folkeoplysende forening i samfundet

Udvalget for politik og medlemsdemokrati – også kaldet Politisk udvalg – arbejder med at sikre en klar linje fra vores overordnet værdier, og det vi gør lokalt. Målet med udvalget er at være skarp på hvad vores rolle som folkeoplysende forening er i samfundet, og debatterne om skole, digitalisering og kreativitet. Derudover skal der arbejdes på, at inddrage medlemmer af Coding Pirates fra hele landet, så de bliver en aktiv del af foreningens virke og formål.

Politisk udvalg sætter fokus på:

  • Udvikling af medlemsdemokratiske processer for at styrke og udvikle værdigrundlaget og demokratiet i Coding Pirates.
  • Udvikling af foreningens formål på et politisk niveau herunder bred politisk opbakning om foreningen værdier, sikre at foreningen kan kvalificere diskurser om børns kreative og skabende brug af IT, digitale værktøjer eller anden teknologi.
  • Udvikling af foreningen interne processer og inddragelse af medlemmer i debatter og oplæg om demokrati og politik indenfor foreningens værdisæt.
  • Inddragelse af Piratråd, herunder hvervning af flere børn til at deltage i foreningens demokratiske processer.
  • Dialog med forældre om foreningens mål og værdier.

 

Læs om de andre udvalg

Medlemmer af udvalget

Martin Exner, Udvalgsformand
Brian Lindskov Larsen
Jakob Hedegaard
Louise Overgaard

Lis Zacho
Benjamin Rotendahl

 

Kontakt udvalget

Spørgsmål eller forslag til Politisk udvalg, kan sendes til:

Martin Exner
E-mail: martin@codingpirates.dk
Slack: @martinexner