Coding Pirates’ første årlige robot-turnering afholdes i samarbejde med scienceparken Universe den 13. maj. Udover morskab og sjov konkurrence er målet med turneringen at udbrede kendskabet til robotter og robotteknologier.

Alle robothold har gratis adgang, når de tilmelder sig. Imidlertid vil andre gæster skulle betale. Priser vil kunne ses på Universes billetside. Der vil blive dystet mod hinanden med robotter i hold. Der vil både være en robot-sumobrydning og en kamp om, hvis robot der kan finde hurtigst igennem robotlabyrinten. KidsPrint.dk har sponsoreret to robotter, som der er mulighed for at vinde.

Turneringen er åben for deltagere til og med gymnasie-niveau. Er du fra en videregående uddannelse, vil der også være mulighed for at demonstrere din robot, såfremt den ikke deltager i turneringen.

Hele begivenheden kan læses om på siden Coding Pirates Robot-turnering.

Til de deltagene robothold

Det er første år at vi afholder vores robot turnering, hvilket betyder at vi har begrænset plads til deltagende robotter. Der er plads til ca. 10 robotter i hver af de fire discipliner. Derfor er vi nødt til at begrænse, hvor mange hold, hver skole, Coding Pirates afdeling eller tilsvarende organisation kan deltage med. Som udgangspunkt kan hver afdeling maksimalt deltage med to robotter i hver af de fire discipliner. Vi forbeholder os retten til at reducere dette til 1 robot i de mest populære discipliner, så vi kan få en bred deltagelse. Næste år laver vi det større, vildere og med plads til mange flere deltagere.

Der er gratis adgang til parken for de deltagende hold og 1 hjælper pr. hold.

 Til deltagere fra Coding Pirates

Vores folk har mulighed for at deltage/lave en workshop dagen før (d. 12. maj). På denne workshop kan der laves diverse tune-up på den rigtige bane. Vi har også mulighed for overnatning hvor forplejning er inkluderet for kun 225,- pr. deltager. Overnatningen bliver på Nord-Als Idræts Center, som ligger et par kilometer fra Universe, hvor turneringen foregår. Det er vigtigt at tilmelde sig hurtigt, hvis man ønsker overnatning. Kontakt John Rohde Jensen for tilmelding på følgende mail: [email protected]