Sådan stemmer du

Hvem kan stemme?

Alle medlemmer af Coding Pirates Denmark kan stemme og stille op til generalforsamlingen. Vi definerer medlemmer som (jf. §3 i vedtægterne):

 • Børn og unge, som betaler kontingent til godkendt lokalforening
 • Frivillige, som betaler kontingent til godkendt lokalforening

Det betyder i praksis, at alle børn og frivillige (betalende medlemmer) har stemmeret og kan stille op til Hovedbestyrelsen. Børnene kan få støtte af deres forældre/værger til bestyrelsesarbejdet.

Som frivillig bliver man betalende medlem ved at melde sig ind i den lokalforening, man er frivillig i. Medlemsskabet koster 75 kr. pr. år, og pengene går ubeskåret til lokalforeningen.

Som medlem modtager du automatisk indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger i din lokalforening og i Coding Pirates Denmark.

For at opnå stemmeret ved dette års generalforsamling skal kontingentet senest være indbetalt den 1. marts 2019. 

Sådan bliver du medlem som frivillig

Hvis du er frivillig og ikke har egne børn opskrevet i medlemssystemet

Hvis du er frivillig og allerede har dit barn opskrevet i medlemssystemet

Hvad skal vi stemme om?

Vi skal stemme om følgende punkter under generalforsamlingen:

 • Indkomne forslag
 • Forslag til vedtægtsændringer
 • Kandidater til Hovedbestyrelsen (Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en 2-årig periode, hvoraf der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år)

Hvordan stemmer jeg?

Du kan både stemme fysisk ved fremmøde på Danhostel Ishøj lørdag den 2. marts 2019 samt online.

Valget er digitalt, og du skal derfor – ved fysisk fremmøde – medbringe en smartphone, tablet eller bærbar computer, så du kan stemme på selve dagen. Afstemningen er tidsbegrænset og afsluttes på dagen.

Vi bruger to systemer til at stemme: Doodle og Opavote. Læs herunder, hvordan du skal stemme.

OBS: Vi gennemgår afstemningsproceduren på dagen, så du skal ikke kunne nedenstående udenad.

Afstemning om indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer

Vi bruger platformen www.doodle.com

 • Anonym afstemningsform
 • Det kun er valgobservatørerne, der kan se, hvad der er stemt, og hvem, der har stemt

Procedure:

 1. Vi deler løbende links til de enkelte forslag på vores relevante kommunikationskanaler (mere info følger)
 2. Du har mulighed for at stemme: “Ja”, “Nej” eller “Blank” til hvert forslag
 3. Valgobservatører validerer hver afstemning, før resultatet udgives
  • Forslag A præsenteres
  • Afstemning på forslag A
  • Resultat valideres sideløbende med at forslag B præsenteres
  • Afstemning på forslag B
  • Resultat på afstemning af forslag A annonceres
  • Resultat af afstemning på forslag B valideres sideløbende med at forslag C præsenteres
  • Afsluttende opsummering på alle resultater

Bemærk: Der er en kommunikationsmedarbejder, der sidder klar til at svare på spørgsmål på vores kommunikationskanaler under afstemningerne.

 Afstemning om kandidater til Hovedbestyrelsen

Vi bruger platformen https://www.opavote.com/

 • Anonym afstemningsform
 • Det kun er valgobservatørerne, der kan se, hvad der er stemt, og hvem, der har stemt
 • Der gøres brug af afstemningsmetoden ”Single Transferable Vote”, der er en mere fair og demokratisk afstemningsform end den, vi er vant til. I praksis betyder det, at deltagerne stemmer på flere kandidater efter en prioriteret liste.
 • Bliv klogere på metoden i denne forklarende video [00:06:23]:

Procedure:

 1. Alle stemmeberettigede modtager en mail med link til afstemningen på deres oplyste mailadresse
 2. Afstemningsproceduren og konceptet bag afstemningsmetoden præsenteres
 3. Det er muligt at stemme på alle kandidater i prioriteret rækkefølge, men du behøver kun at stemme på dine favoritkandidater
 4. Alle stemmeberettigede bruger linket i den tilsendte mail til at stemme
 5. Der stemmes via linket inden tiden udløber
 6. Valgobservatører validerer valget
 7. Der optælles stemmer og valgresultatet offentliggøres
 8. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueres hovedbestyrelsen

Bemærk: Der er en kommunikationsmedarbejder, der sidder klar til at svare på spørgsmål på vores kommunikationskanaler under afstemningerne.