Program

Tidsplan:

 1. Februar 2021: Indkomne forslag (inkl. vedtægtsændringer) modtages
 2. Februar 2021: Indkomne forslag udsendes til alle medlemmer
 3. Februar 2021: Generalforsamling

 

Dagsorden og tidsplan for Generalforsamling:

 

Kl. 09.30-10: Lobby åbnes og deltager lukkes ind på zoom

Kl. 10: Generalforsamling startes. Dette er dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af kasserer, i ulige år
 8. Valg af øvrige nødvendige bestyrelsesmedlemmer og af suppleanter
 9. Valg af intern og ekstern revisor

Kl. 12-12.30: Pause

Kl 12.30: Generalforsamling fortsættes

Kl 14: Forventet afslutning på Generalforsamling 2021.