Program

Tidsplan:

7. Februar 2021: Indkomne forslag (inkl. vedtægtsændringer) modtages

8. Februar 2021: Indkomne forslag udsendes til alle medlemmer

28. Februar 2021: Generalforsamling

 

Dagsorden og tidsplan for Generalforsamling:

 

Kl. 09.30-10: Lobby åbnes og deltager lukkes ind på zoom

Kl. 10: Generalforsamling startes. Dette er dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af kasserer, i ulige år
  8. Valg af øvrige nødvendige bestyrelsesmedlemmer og af suppleanter
  9. Valg af intern og ekstern revisor

Kl. 12-12.30: Pause

Kl 12.30: Generalforsamling fortsættes

Kl 14: Forventet afslutning på Generalforsamling 2021.