Program

Ekstra punkt på dagsordenen

Kl. 13.20: Valg af revisorer