Kandidatur til Hovedbestyrelsen

Der er 4 pladser i Hovedbestyrelsen, der er på valg. Disse 4 har bestredet dem:

 • Louise Overgaard
 • Sune Nilausen (genopstiller ikke)
 • Mathias Siggaard Jørgensen
 • Mikkel Kisling

Disse medlemmer af Hovedbestyrelsen fortsætter og er ikke på valg:

 • Benjamin Rotendahl
 • John Munk
 • Lis Zacho
 • Nikolaj Bührmann

Alle tre suppleanter er på genvalg. Disse 3 har bestredet dem:

 • Maria Scheel-Lonsdale
 • Jakob Libak Rasmussen (genopstiller ikke)
 • Jørgen Tietze (genopstiller ikke)

Der er særskilt valg til formandsposten.

Ønsker du at opstille til Hovedbestyrelsen eller Formandsposten, så kan du indsende dit kandidatur til [email protected], hvis du ønsker at komme på hjemmesiden – eller du kan stille op på dagen. 

 

Opstillingsliste

Louise Overgaard

Jeg genopstiller som formand for Coding Pirates Denmark. Jeg har siddet som formand for Coding Pirates Denmark de sidste 2,5 år og før det som næstformand i en lang periode. Jeg har været med i Coding Pirates Denmarks bestyrelse siden starten og har dermed en bred forståelse for foreningens historie, udvikling, kendetegn og særpræg.

Jeg arbejder for at skabe en balance mellem strukturer og græsrod og for, at vores sekretariat kan støtte lokalforeningerne på en måde, så lokalforeningerne kan koncentrere sig om det, der er aller vigtigst lokalt: gode tilbud til børnene og gode forhold for og mellem de frivillige.

Rejsen med Coding Pirates har været spændende, vild, fantastisk og hårdt arbejde. Der er fortsat udfordringer og ting, som vi skal blive bedre til og have udviklet, men der er også ved at være styr på en række ting. Det foregående bestyrelsesår har været præget af godt og konstruktivt samarbejde, og det vil jeg gerne fortsætte fremadrettet. For jeg tror på, at en stærk landsorganisation kan være en væsentlig faktor til at have stærke lokalforeninger.

Når jeg ikke er pirat, er jeg festivalchef for den digitale festival Internet Week Denmark og mor til Norma og Walther, som begge er pirater ved GameDev i Aarhus.

Mathias Siggaard Jørgensen

Jeg har fra foråret 2016 været frivillig i Coding Pirates med tilknytning til Aarhus, hvor jeg i 2018 var afdelingskaptajn på Dokk1, mens jeg pt. er næstformand i Coding Pirates Aarhus. Det seneste år har mit fokus været på bestyrelsesarbejde, hvor jeg bl.a. har siddet i styregruppen for Frivilligprojektet. Jeg har efterhånden været i mange forskellige roller for Coding Pirates og kender til mange aspekter af foreningen.

 

Jeg genopstiller til hovedbestyrelsen, da jeg fortsat ønsker at bidrage til en forening, hvis formål er enormt vigtigt for den kommende generation. Vi er frontløbere med en unik kombination af teknologi, læring, leg, og kreativitet. I Frivilligprojektet har vi kæmpet med at finde den rette tilgang til at støtte de frivillige i foreningen. Det har krævet nogle justeringer undervejs, men nu er vi endelig ved at finde opskriften med mere inddragelse af jer frivillige og konkrete tiltag til understøttelse af lokalforeningerne. Vores arbejde er blevet mere gennemsigtigt, og vi har efterhånden fået en god forståelse af foreningens forskelligheder. Derfor mener jeg også, at det netop nu er vigtigt med kontinuitet i styregruppens arbejde.

 

Af uddannelse har jeg en Ph.D. i Nanoscience fra Aarhus Universitet, og til daglig er jeg IT-konsulent hos Netcompany. Ellers går meget af tiden med min hustru og datter, og de resterende huller bliver fyldt ud med træning og gaming!

 

 

Maria Scheel-Lonsdale

Jeg har været i Coding Pirates siden 2016, tilknyttet afd. Microsoft Lyngby, hvor jeg startede som praktikant for foreningen. Her hjalp jeg med organisatoriske gøremål som Børne IT-konferencen og hjælp til vedligeholdelse af websitet. Jeg begyndte at afholde grafiske workshops i Lyngby og hjalp i et år til på ITU( IT Universitet ) afdelingen også.
Foreningen groede på mig og efter mit forløb afsluttede, valgte jeg at fortsætte som frivillig, hvor jeg i august 2016 var med til at stifte Lyngby lokalforening og fortsat sidder som sekretær i. Jeg er mor til 3 drenge på 9, 6 og 2 år, uddannet multimediedesigner og arbejdet som pædagogmedhjælper i 10 år.

Jeg sad som aktiv 1 suppleant i Hovedbestyrelsen i 2019, hvor jeg fik arbejdet med branding, kommunikation og synlighed. Dertil har jeg været med til at planlægge Børne IT-Konferencen og Game Jam i Microsoft Lyngby, i samarbejde med en masse seje frivillige.

Jeg vil have fokus på frivilligområdet og kommunikationen mellem Hovedbestyrelsen, sekretariatet og de frivillige og fortsat have åbnet op for synligheden. Et andet fokus vil være at kigge på, fordelingen af opgaver og medinddragelse af de frivillige i projekterne og processerne i så stort et omfang som muligt. Vi er nået langt i 2019 og det vil stadig kræve fokus at holde ved lige.

Mikkel Kisling

Jeg er Kaptajn i Frederiksberg afdelingen og jeg har været med i HB det sidste år. Hvilket har været super spændende og lærerigt.
Jeg ønsker derfor at genopstille
Jeg har i min tid i HB været med i Piratskibs styregruppen og vil også fremadrettet arbejde på lanceringen af denne platform.

Mikael Hewel

Jeg har været med i Coding Pirates i næsten 4 år. Siden starten har jeg været frivillig i CP Vanløse (under CP København), og blev valgt ind i bestyrelsen for CP København for 3 år siden, og har i de sidste to år været kasserer i CP København.
Jeg er gift og har 2 drenge (16 år og 13 år) og 1 pige (10 år), og de har været / er med i CP, både til klubaftener i Vanløse, men også andre CP arrangementer.
Til dagligt arbejder jeg hos Blue Yonder med ansvar for global support af et af vores produkter.
Hvis jeg bliver valgt til HB, vil jeg have fokus på
* åben kommunikation mellem de frivillige, dem vi har valgt til at gøre ulønnet arbejde (udvalg, bestyrelser, projekter o.l.) og de ansatte i CP
* hvordan vi kan få og holde på frivillige
* at holde CP “jord-nært”