På Dokk1 i Aarhus bygger Coding Pirates kuglebaner, hvor kuglerne helt bogstaveligt ruller ind og ud af skærmen.

Foto: Anders Hjortskov

Coding Pirates-sæsonen på det nye bibliotek og borgerservice Dokk1 i Aarhus er skudt godt i gang med et stort fælles projekt, hvor der bliver bygget bro mellem fysiske og virtuelle konstruktioner.

Udgangspunktet for projektet er at bygge en kuglebane, der sætter gang i en både fysisk og digital kædereaktion. En kugle bliver altså sat i bevægelse på en bane, der er bygget af forhåndenværende materialer. Den fysiske kugle giver på sin vej input til en computer, der sætter gang i en virtuel kugle, som ruller over skærmen og igen sætter en ny fysisk kugle i bevægelse.

Afdelingsleder Louise Overgaard fortæller, at den kreative udfordring består i at konstruere: “alle mulige former for tiltag på samme bane, hvor alle elementerne er tænkt sammen”.

Piraterne bruger forskellige platforme og teknologier til at koble de fysiske og digitale input med hinanden, som fx Little Bits, Makey Makey og Arduino, og de digitale baneelementer bliver kodet i Scratch og Construct 2.  

De første to gange er blevet brugt på at bygge mindre prototyper, hvor piraterne har testet forskellige fysiske og digitale baneforløb, og de første baneelementer er allerede på plads.

Den 9. maj viser piraterne på Dokk1 deres kuglebane frem for offentligheden til et åbent hus-arrangement i samarbejde med Internet Week Denmark.