Indkaldelse

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Coding Pirates København den 9. april kl. 13­:15 på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning ved Marianne Bøgh Pedersen
 4. Regnskab og budget ved Ragnar Reynisson
 5. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Behandling af ændringsforslag
 7. Valg af bestyrelse
  • Stemmeberettigede er: Børn og unge som betaler kontingent for at deltage i Coding Pirates Københavns aktiviteter.
  • Voksne, som deltager i at drive Coding Pirates enten som frivillige undervisere i de lokale afdelinger, som planlæggere og afviklere af andre opgaver eller som varetagere af foreningens interesser.
 8. Valg af revisor.

Forslag til vedtægtsændringer skal være foreningen i hænde senest 7 dage før. Forslag sendes til foreningens emailaddresse ([email protected])
Opstilling til bestyrelsen sker ved at du sender en mail til [email protected] og skriver en opstillingstekst på ca 300 ord.
Forslag til vedtægtsændringer og opstillingstekster bliver lagt op på Coding Pirates Københavns hjemmeside (www.codingpirates.dk/koebenhavn)