Coding Pirates har et sekreteriat, hvor vi med mellemrum søger nye medarbejdere.

Når vi har en ny stilling vil den blive slået op her.

6 måneders projektstilling i Coding Pirates

Coding Pirates fik i 2017 en stor donation fra Tuborg Fondet til bl.a. udvikling af en virtuel afdeling for også at kunne tilbyde aktiviteter og et interessebaseret nationalt  fællesskab til alle de børn og unge der står på Coding Pirates’ ventelister. Den nye virtuelle afdeling skal sikre at alle børn og unge kan komme i gang med at udforske, undersøge, konstruere og kode sammen online. Vi forestiller os former for  OOC’s (open online courses) der som navnet indikerer indeholder aktiviteter, forløb, spil eller fællesskaber der er åbne for alle som har interessen.

Det er, så vidt vides, første gang at der skal udvikles sådanne OOCs eller online åbne læringsfællesskaber til børn i Danmark, mens der er taget små skridt i udlandet. I foråret 2017 har Coding Pirates samlet viden fra vores frivillige om indholdet, og vi er nu klar til at bygge en OOC-platform samt begynde at samle og skabe materiale til platformen sammen med vores frivillige i Coding Pirates.  

Derfor søger Coding Pirates en projektmedarbejder til at udvikle den første prototype. Stillingen indebærer både programmering af selve platformen, oprettelsen af en frivillig styregruppe, brug af eksisterende open source komponenter, indsamling af content fra Coding Pirates-afdelingerne samt tilpasning og designs af de første kurser og workshops med sparring fra frivillige og hovedbestyrelse.

Platformene skal afslutningsvis forankres i den frivillige styregruppe, der fremover skal drifte platformen med støtte fra sekretariatet.  

Coding Pirates har lagt de overordnede rammer for opgaven, men der er rig mulighed for at bidrage med egne kompetencer og kreativitet.

Vi forventer, at du er stærkt selvstændig tænkende, har en dokumenteret baggrund inden for programmering, gerne med erfaring inden for læring/IT -didaktik, at du har projektledererfaring og at du har stærke samarbejdsevner. For dig er opgaven ekstra interessant fordi den tjener et samfundsmæssigt formål, og fordi proces og formål er cutting edge i forhold til udviklingen inden for børn, læring og IT samt online-frivillighed.

Arbejdssted:  Som udgangspunkt arbejder du hjemmefra, men med mulighed for arbejdsstation på Coding Pirates’ sekretariat i Odense.

Det er en fordel, men ikke en betingelse, at du er/har været frivillig i Coding Pirates.

 

Ansættelsesforhold: Arbejdstiden er sat til 37 timer om ugen, med mulighed for flextid.  Hvis du har andre ansættelsesforhold eller er under uddannelse kan arbejdstiden forhandles. Du refererer til sekretariatschefen og samarbejder i det daglige med CP’s udviklingsgruppe, didaktik udvalg og øvrige hovedbestyrelse.

Ansættelsesperiode: 1. oktober 2017 eller snarest derefter, til 1. marts. Løn efter kvalifikationer

Coding Pirates er er en frivilligdrevet non-profit organisation med ca. 700 frivillige og 1400 ”piratbørn” fordelt på snart 90 afdelinger i hele landet.  Der er 2000 børn på venteliste. Coding Pirates’ formål er at udvikle børns teknologiske vovemod ved at fokusere på teknologisk forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-, lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner.

Coding Pirates ønsker engagement og myndiggørelse gennem et fællesskab i en teknologisk verden. Coding Pirates ønsker en tilgang til teknologier via dannelse og reflekteret tænkning i de kreative felter mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv, entreprenørskab, kultur og samfund.

 

Ansøgning og cv sendes til job@codingpirates.dk senest d. 21. september. Samtaler afholdes i uge 39.

Spørgsmål kan rettes til brian@codingpirates.dk