Hovedbestyrelsen fra Coding Pirates Denmark indkalder til generalforsamling lørdag d. 3. marts 2018.

Generalforsamlingen finder sted på Dokk1 i Aarhus fra kl. 10:30-15:30.

Generalforsamlingen er en vigtig dag for Coding Pirates, både lokalt og nationalt. Det er her, at vi i fællesskab beslutter retningen for Coding Pirates, og hvem der skal lede Coding Pirates frem til næste generalforsamling. Vil du have indflydelse på Coding Pirates’ fremtid, kan du deltage på generalforsamlingen på Dokk1 eller online.

De stemmeberettigede til generalforsamlingen er piratbørnene (som kan få støtte af deres forældre) og de frivillige der har meldt sig ind i deres lokalforening og dermed er medlem af Coding Pirates Denmark.
Læs mere om hvordan du melder dig ind som frivillig på Generalforsamling 2018

Dagen er delt op så der er spændende aktiviteter for børnene under de “kedelige” dele af generalforsamlingen. For de voksne vil der ud over generalforsamlingen være inspirationsoplæg og spændende aktiviteter i frokostpausen.

Hovedbestyrelsen opfordrer til, at lokalforeningerne arrangerer fælles transport til Aarhus. Generalforsamlingen bliver også livestreamet, og det er muligt at stemme uden at være fysisk til stede. Hovedbestyrelsen anbefaler, at Coding Pirates lokalforeninger også samles lokalt eller regionalt og deltager i  generalforsamlingen online.

Vigtige datoer

  • Har du noget, du ønsker at drøfte på generalforsamlingen, skal du indsende dit / dine forslag til Pirate Queen (formand) Louise Overgaard på louise@codingpirates.dk senest d. 10. februar
  • Ønsker du at opstille som kandidat til hovedbestyrelsen skal dette tilkendegives senest d. 17. februar.  Send en kort beskrivelse af dig selv og dine intentioner med bestyrelsesarbejdet, samt et portrætbillede og evt. en videopræsentation til louise@codingpirates.dk. Inkludér også gerne, om du ønsker at stille op til formandsposten, kassererposten eller til en bestyrelses- eller suppleantpost.
  • Sidste tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er d. 24. februar.  Du kan tilmelde dig til fysisk fremmøde eller online deltagelse her. Deltager du online, vil du modtage et link pr mail. Husk også at tilmelde dit barn/dine børn.

Læs mere på Generalforsamling 2018.

Mange pirathilsner
Hovedbestyrelsen
Louise Overgaard, Jakob Hedegaard, John Rohde Jensen, Hans Klysner, Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Martin Dybdal & Denis Smajlović

Generalforsamlingen finder sted på adressen:

Hack Kampmanns Pl. 2

8000 Aarhus C