Coding Pirates Gladsaxe

(Tilbage til Coding Pirates Gladsaxe)

Generalforsamling 2019

Dato: Lørdag d. 30. marts 2019

Tid:  kl. 14:00 til 15:30

Sted:
Gladsaxe Hovedbibliotek
Søborg Hovedgade 220
2860 Søborg

 

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent & referant

Hvis du ikke påtænker at stille op til bestyrelsen må du meget erne hjælpe med at styre generalforsamlingen eller tage noter til beslutningsreferat. Skriv til os her: [email protected] .

2. Årsberetning v/formand Lars Brink Christensen 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/kasserer Martin Treacy-Schwartz

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår 375,- /sæson (halvår)

5. Godkendelse af budget

Her skal vi beslutte hvordan vi skal bruge de penge som kommer ind i foreningen enten som kontingenter fra medlemmer, fra tilskud fra kommunen.

Der er faste ting i budgettet, men også omkring 10.000 kr. så tænk over hvad vi kunne lege med på vores klubaftner!

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Alle pladser er på valg så der er rig mulighed for at få indflydelse. Du skal være medlem af Coding Pirates Danmark (koster 75 kr./år) for at være valgbar.

Har du børn som har været opskrevet, har deltaget eller deltager kan du tilmelde dig via familiekontoen her. Du kan melde dig ind her hvis du ikke har en familiekonto (hvis du f.eks. er frivillig uden opskrevne eller tilmeldte børn).

Kunne du tæke dig at stille op så skriv gerne kort til [email protected] om dig selv og evt. hvilken plads du kunne tænke dig. Som vedtægterne er nu fordeles pladserne efter valget.

7. Valg af revisor

Nuværende revisor: Jesper Balle (modtager genvalg)

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Der kan udelukkende debatteres og ikke stemmes om punkter fremsat under eventuelt. Vil du gerne have at generalforsamlingen vedtager noget skal det indsendes som forslag

Afstemninger: 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. 

Foreningens (stemmeberettigede) medlemmer er:

  • Børn og unge som betaler kontingent for at deltage i Coding Pirates

Gladsaxes’ aktiviteter. Her er alle børn som deltager i forårssæson 2019 medlemmer.

  • Frivillige, som deltager i planlægning og afholdelse af Coding Pirates Gladsaxes’ aktiviteter og betaler kontingent til Coding Pirates Denmark.

Andet:

Kunne du tænke dig at blive frivillig i vores kommende sæson eller noget helt andet så skriv endelig!

Vi glæder og meget til at se jer til en hyggelig dag!

Mange hilsner,

Lars (formand) & Jakob (næstformand) på vegne af bestyrelsen i Coding Pirates Gladsaxe

Robothackathon

 

Dato: Lørdag d. 30. marts 2019

Tid:  kl. 10:00 til 13:30

Sted:
Gladsaxe Hovedbibliotek
Søborg Hovedgade 220
2860 Søborg

 

Sammen med biblioteket indleder vi dagen med en robothackathon, hvor børn i alle aldre kan lege med robotter. 

Tag dine børn med og have det sjovt sammen med os. Det er ikke nødvendigt at have egen computer med.