Kandidatur til Hovedbestyrelsen

Alle medlemmer af foreningen kan frit stille op til bestyrelsen på årets generalforsamling. Dette kan annonceres i forvejen såvel som på selve generalforsamlingen.

Overvejer du at stille op til bestyrelsen, eller har du spørgsmål så er du velkommen til at skrive direkte til sekretariatet eller til bestyrelsesmedlemmerne.

 

 Læs mere om stemmeproceduren her

Stemmeprocedure 2022

Opstillingsliste

Ønsker du at opstille som kandidat til hovedbestyrelsen, kan du sende en opstillingstekst, hvor du  beskriver dig selv og dit kandidatur, samt et billede af dig selv til [email protected] 

Herefter bliver din profil præsenteret sammen med øvrige opstillede kandidater her på siden. Siden opdateres løbende.

Tidsfristen for yderligere eksponering er 9. februar kl. 12.00

Louise Overgaard

(Genopstiller som formand)

Jeg har været formand for Coding Pirates siden 2017. Årene har budt på både stor vækst, etablering af sekretariat og de sidste to år har Corona’en fyldt rigtig meget og givet udfordringer.

Jeg genopstiller som formand, fordi jeg gerne vil følge genetableringen efter Corona til vejs ende, og jeg vil gerne bidrage til at få vores fælles vision sat godt i vej. Jeg er sikker på, at vi kan genetableres i hele landet og blive endnu stærkere.

Set fra min side er der brug for at få skabt en større stabilitet i vores maskinrum:

  • Der skal skabes en endnu stærkere fælles identitet som Coding Pirates både blandt børn og frivillige. Vi er Coding Pirates.
  • Der skal skabes stærkere strukturer for rekruttering og fastholdelse af frivillige.
  • Der skal skabes et stabilt sekretariatet, både i forhold til fastholdelse af medarbejdere og økonomisk
  • Der skal skabes bedre vilkår for udvikling af medlemssystemet, udvikling af Piratskibet og andre fælles indsatser.

Derudover skal vi være synlige, vi skal slå på tromme for børns og unges mulighed for at skabe med teknologi. Coding Pirates kan nemlig noget helt særligt: Vi giver børn og unge i hele landet mulighed for at være It-kreative i deres fritid, og vi har efterhånden rigtig mange erfaringer med det.

Karsten Sommer

(Opstiller som Kasserer)

Karsten har startet Coding Pirates Billund og været afdelingskaptajn og “spillende træner” siden 2017. Til daglig arbejder han som centerleder for Billund Idrætscenter, men har tidligere været ansat som Fritidskonsulent i Ikast-Brande Kommune. Elsker foreningslivet, fællesskabet og det frivillige engagement – samt har en forkærlighed for Folkeoplysningsloven. Karsten er far til to pirater og bor i Billund.

Maria Scheel-Lonsdale

(genopstiller som bestyrelsesmedlem)

Multimediedesigner med markedsføring og pædagogmedhjælper på 10. år. Mor til tre drenge. Er optaget af den pædagogiske læringsprocess og diversitet i foreningen, sætter samarbejdet, individualismen og kreativiteten højt. Går op i fællesskabet og medinddragelsen af de frivillige. Har været med siden 2016.

Mikael Hewel

(genopstiller som bestyrelsesmedlem)

Arbejder til daglig som product specialist hos Blue Yonder. Vil gerne alt muligt inden for IT, men døgnet har normalt kun 86.400 sekunder. Mikael har siden 2016 været frivillig i Vanløse og er pt. også afdelingskaptajn.
Har siddet i Hovedbestyrelsen de sidste 2 år, og genopstiller.

Rasmus Selsmark (Suppleant)

Martin Knudsen (Suppleant)

Kaptajn og formand i Silkeborg siden starten. Selvstændig rådgiver, CTO i en startup, bestyrelsesmedlem i flere virksomheder.

Har været aktiv suppleant i CPDK igennem 2021 og vil gerne fortsætte med at støtte aktivt op om bestyrelsesarbejdet og påtage mig af hoc opgaver som suppleant.

Erfaringer med mange små lokalafdelinger og store centrale. Stået for månedlige frivilligaftner. Passion for digital kreativitet i alle afskygninger og har lavet workshops med wearables, scratch, hjemmesider, 3d design, robotter på mission.

Brian Birkedal (Suppleant)

Bestyrelsesmedlem og frivillig i Coding Pirates Billund. Jeg er 47 år gammel og blev en del af Coding Pirates Billund i 2018 og har både været med som hjælper og haft hold med bla. Arduino og micro:bit. Udover Coding Pirates er jeg en aktiv del af det lokale foreningsliv i Sdr. Omme (Naturrum), hvor jeg bor med min kone og vores 3 børn.

Coding Pirates Landsmøde 2022 er sponsoreret af