Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer

Nedenfor finder du forslag til vedtægtsændringer, samt regnskab og budget.

Budget

Regnskabserklæring

Revisionsprotokollat

Årsrapport

Resultat budget

 

    

Forslag til vedtægtsændringer:

Der er tre forslag til vedtægtsændringer – disse kan læses her: