Generalsekretær

Vil du stå i spidsen for Coding Pirates’ sekretariat?

Coding Pirates Denmark er på udkig efter en stærk generalsekretær, der kan være ankerperson i Coding Pirates’ landssekretariat.
Vi har brug for en visionær profil, som kan arbejde struktureret, få kørt opgaverne helt i mål og samtidig forstår vigtigheden af sekretariatets tilgængelighed for hele organisationen.

 

Hvem er vi?

Coding Pirates er en frivillig forening, hvis primære aktivitet er at skabe IT-kreative tilbud for 7-17 årige rundt i hele landet. Vi står med en række store opgaver, hvor vi dels skal have kickstartet foreningen rundt i hele landet efter Covid-19, have konsolideret vores operatørskab for FIRST®LEGO® League, have sat den rette kurs for flere store projekter, markere os i hele arbejdet vedr. STEM for børn og have skabt en bæredygtig økonomi. Og sidst men ikke mindst skal vi have etableret og effektueret en ambitiøs vision om at vokse os store i hele landet.

 

Hvad laver sekretariatet?

Sekretariatet har en række forskellige opgaver:

 • Det er et administrativt anker i foreningen, som varetager en række driftsopgaver – økonomi, systemadministration, kommunikation samt afholdelse af forskellige events.
 • Er en platform for det frivillige engagement og skal bidrage med at understøtte arbejdsgrupper, udvalg og pleje vores frivillige over hele landet.
 • En samarbejdsaktør, som varetager relationer til DUF og til større fonde, firmaer og interesseorganisationer sammen med hovedbestyrelsen, som sekretariatet betjener og samarbejder tæt med.

Sekretariatet består i dag af otte personer, og der er behov for at se på, hvordan vi udvikler os og sikrer de rigtige kompetencer fremadrettet.

 

Piraterne har brug for en professionel leder

Coding Pirates er en dynamisk organisation, der fortsat er ved at konsolidere sig med nye opgaver, behov for stabil økonomi og en stærk fælles kultur. Sekretariatet skal være endnu bedre til at understøtte hele foreningen og være et stabilt anker for alle i Coding Pirates.

Vores generalsekretær er en glad, robust, arbejdsom og social person, som:

 • Har mod på at lede og udvikle et sekretariat i en organisation, hvor folk brænder for det, de laver og har en mening om det hele.
 • Forstår sin rolle i organisationen med direkte reference til bestyrelsen.
 • Kan omsætte visioner til konkrete opgaver og bidrage til strategilægningen for Coding Pirates.
 • Er en erfaren og tydelig leder med stærke projektledelsesevner.
 • Forstår at balancere mellem gode strukturer, dynamisk tænkning og praktisk arbejde.
 • Er en tydelig skriftlig og mundtlig kommunikatør – både internt og eksternt.
 • Kan prioritere egne og medarbejderes opgaver samt kan sparre kvalificeret med medarbejderne om alle typer arbejdsopgaver.
 • Kan engagere de frivillige og udvikle sekretariatet til at blive en solid samarbejdspartner for de frivillige og de frivilliges aktiviteter.
 • Formår at skabe gode relationer både i og uden for Coding Pirates.
 • Har forståelse for teknologi og brænder for IT-kreativitet og Coding Pirates’ særlige organisation, kultur og tilgang til teknologi.

 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Vi tilbyder en stilling, hvor du har mulighed for at sætte dit tydelige aftryk på en ambitiøs organisation, som er på forkant med den it-didaktiske udvikling og fremtidens kompetencer.

Vi tilbyder dig muligheden for at arbejde sammen med dygtige medarbejdere, en engageret bestyrelse og en masse engagerede frivillige, og også at få mulighed for at gå selvstændigt og proaktivt til opgaverne.

Vi tilbyder dig en stilling, hvor du har mulighed for at bidrage til, at IT-kreativiteten og STEM-dagsordenen styrkes i Danmark og i en organisation, som rigtig mange interessenter gerne vil samarbejde med. 

Stillingen tænkes som en deltidsstilling på gennemsnitlig 20 timer ugentligt, som giver plads til, at du har bestyrelsesarbejde eller mindre konsulentvirksomhed ved siden af. Dog kun i et omfang der ikke påvirker din indsats hos os.

Alternativt kan der eventuelt tilbydes en fuldtidsstilling, hvis du har kompetencer indenfor f.eks. økonomi, fundraising eller IT/programmering.

Der skal forventes perioder med merarbejde, men med mulighed for afspadsering. Du har ret til ferie efter gældende lovgivning samt feriefridage. Din løn fastsættes efter dine kvalifikationer, og du tilbydes en attraktiv pensionsordning.

 

Vores fysiske sekretariat er placeret i Odense, men det vil være muligt at arbejde hjemme nogle dage, fordi Coding Pirates i udpræget grad kører via online tilstedeværelse. Men man skal forvente arbejdsrelaterede rejser i Sjælland, Fyn og Jylland op til 50 dage årligt. Der skal desuden forventes aften- og weekendarbejde i forbindelse med samarbejdet med bestyrelsen, månedlige bestyrelsesmøder, foreningens generalforsamling samt ved større arrangementer.

Er du interesseret?

Ved spørgsmål om stillingen kontakt:
Næstformand Kim Fredriksen på 60 74 93 90
Kasserer Karsten Sommer på 28 44 40 15

Vi træffes mellem 15 og 16 på hverdage.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er:
30. juni 2022 kl. 12.00.

Send din ansøgning til [email protected] med mærket: Generalsekretær.
Samtaler afholdes 4. juli med opfølgende samtale 6. juli 2022. Forventet tiltrædelse 1. september 2022.
Læs mere om Coding Pirates på www.codingpirates.dk

Ansøgningsfrist:
30. juni 2022 kl. 12.00

Tiltrædelse:
1. september 2022

Branche:
Ledelse, Projektledelse

Område:
Kochsgade 31D
5000 Odense C

Kontaktoplysninger:

Næstformand, Kim Fredriksen
Tlf.: 60 74 93 90
Kasserer, Karsten Sommer
Tlf.: 28 44 40 15
Vi træffes mellem 15 og 16 på hverdage.
Om Coding Pirates

Coding Pirates er en nonprofitorganisation. Som hovednerve i foreningen står en stærk skare af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres it-kompetencer og kreativitet.

Coding Pirates udvikler børns teknologiske vovemod ved at fokusere på teknologisk forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-, lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner.