Valgprocessen

Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en 2-årig periode, hvoraf der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Grundet Martin Exners fratrædelse fra formandsposten, er der i år 5 bestyrelsesposter på valg, herunder også kasserer.

Valget af kandidater foregår ved hjælp af metoden Single Transferable Vote, som i praksis betyder, at deltagere stemmer på flere kandidater, efter en prioriteret liste.

Se videoen med en præsentation af valgprocessen nedenfor.

Valgprocessen

Valget er digitalt, derfor skal du medbringe en smartphone, tablet eller bærbar computer, så du kan stemme på selve dagen. Afstemningen er tidsbegrænset og afsluttes på dagen. 

Selve valget foregår på denne måde:

1) Du modtager din stemmeseddel via e-mail.

2) På stemmesedlen er alle kandidater opstillet.

3) Det er muligt at stemme på alle kandidater i prioriteret rækkefølge. Men du behøver kun at stemme på dine favoritkandidater.

4) Stemmesedlen indsendes.

5) Når tiden er udløbet optælles stemmerne, og valgresultaterne præsenteres.

6) Umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueres hovedbestyrelsen.