Forslag til vedtægtsændringer

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

§4 stk. 8: “Hovedbestyrelsen kan dispensere fra stk. 5” ændres til “Hovedbestyrelsen kan dispensere fra stk. 7”.
Begrundelse: Der er en fejl i eksisterende vedtægter.

Forslagsstiller: Coding Pirates Herning og Brande

§6. “Når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller…” ændres til “når mindst 8 lokalforeninger stiller…”.
Begrundelse: Med foreslåede vedtægtsændring højnes medlemsdemokratiet i foreningen, da den nuværende formulering ikke er praktisk muligt med den størrelse, CP-DK har fået. Det er urealistisk at få ca. 500 medlemmer til at stille krav om en ekstraordinær generalforsamling. Dermed forsvinder medlemsdemokrati-tanken med den nuværende formulering, da det kun er HB selv, som kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i CP-DK.

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

§7: “Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men er beslutningsdygtig, når fem bestyrelsesmedlemmer er tilstede” ændres til “Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv og er forpligtet til at overholde sin forretningsorden, men er beslutningsdygtig, når fem bestyrelsesmedlemmer er til stede”
Begrundelse: Der er behov for stærk enighed om samspilsregler i bestyrelsen

Foreningsvedtægter

Coding Pirates Denmarks gældende vedtægter