Formandsberetning

Formandsberetning Coding Pirates Denmark 2017

Ved Pirate Queen Louise Overgaard, 03. marts 2018, Dokk1 Aarhus

I dag markerer en rekord for Coding Pirates – det er første år i Coding Pirates’ historie, hvor der ikke har været brug for en ekstraordinær generalforsamling. Det er et meget synligt eksempel på, at den opbygning af organisationen, som vi har været igang med de sidste år, er ved at falde på plads.  

Ved indgangen til 2017 havde Coding Pirates Denmark stor brug for, at tumulten fra 2016 ikke fortsatte. Heldigvis kan vi med høj luft i lokalet sige, at 2017 blev et knapt så kaotisk år, og i stedet blev et år præget af vækst, konsolidering, nye samarbejder, priser og endnu flere piratbørn og frivillige.

Det betyder dog ikke, at udviklingen af Coding Pirates er færdig. Coding Pirates er og skal være en organisation i fortsat udvikling, hvor der er øje for kernen – de ugentlige IT-kreative klubaftener og medlemsdemokratiet – og for nye og spændende perspektiver, der kan gøre vores forening stærkere, mere kompetent og endnu federe at være en del af. I udviklingen af Coding Pirates er der rigtig mange ting at gå igang med, mange meninger og mange hensyn at navigere i, og Coding Pirates er fortsat præget af travlhed og et stort arbejdspres på hovedbestyrelsen.

Coding Pirates i tal

I 2017 blev der etableret 15 nye foreninger. Det drejer sig om Odder, Allerød, Gladsaxe, Rødovre, Solbjerg, Vallensbæk, Støvring, Egedal, Køge, Hobro, Lillebælt, Billund, Horsens, Køge, Skødstrup. Og rundt i lokalforeningerne dukkede en række nye afdelinger op.

Ved udgangen af 2017 havde Coding Pirates således 51 lokalforeninger og 95 afdelinger.  

I november 2016 havde Coding Pirates 1252 medlemmer og med udgangen af 2017 havde vi 2050 medlemmer.

I november 2016 havde vi 1924 børn på venteliste og på trods af en stor oprydning på ventelisten havde vi med udgangen af 2017 359 piger og 2224 drenge på ventelisten.

I november 2016 havde vi en indtægt på 1,917,079 kr på arrangementer afholdt i Coding Pirates. Mens vi ved udgangen af 2017 havde haft en indtægt på kr 6.031.854,00 gennem vores medlemssystem.

Med udgangen af 2017 havde vi 1067 frivillige på chatforummet Slack.

I 2017 er der oprettet 196 aktiviteter i vores medlemssystem. Heraf er de 177 oprettelser af sæsoner.

Kristoffer Rath Hansen har prøvet at lave lidt ekstra beregninger på den baggrund og selvom det er et skud, er det lidt interessant. For det viser, at vi har haft 411 timers aktiviteter og hvis vi ganger det op med de børn, som vi har haft igennem, så svarer det til, at Coding Pirates har leveret 1.141.548 timers aktiviteter i 2017.

De øvrige tal vil jeg lade John Rohde Jensen tage sig af i gennemgang af regnskab og budget.

Men jeg kan sige så meget, at vi har haft et godt år, hvor vi har fået overblik over økonomien og er kommet ud af 2017 med en solid økonomisk ramme, der gør, at vi har gode og sikre betingelser for den fortsatte drift og udvikling af Coding Pirates.

Tuborgfondet

Med indgangen til 2017 indledtes samarbejdet med Tuborgfondet, som over en tre-årig periode støtter organisationsopbygningen af Coding Pirates. Med næsten fire millioner over tre år gør Tuborgfondet det muligt for os at få skabt en solid organisation. Det er donationen fra Tuborgfondet, der bl.a. har gjort det muligt at etablere sekretariatet, hvilket vi har brugt meget tid på i 2017.

Tuborgfondet har et ønske om, at vi i Coding Pirates arbejder for at have flere piger og kvinder i Coding Pirates, og at Coding Pirates opbygger gode erfaringer med, hvordan man engagerer piger og kvinder i teknologi. Derfor lavede vi i slutningen af 2017 en handlingsplan for, hvordan vi kan få mere fokus på piger og kvinder i Coding Pirates samtidig med, at vores ståsted er, at vi laver IT-kreativitet for begge køn.  

Samarbejdet med Tuborgfondet er meget positivt og der er et godt forhold mellem os. Samarbejdet fortsætter i 2018 og 2019, hvilket er rigtig positivt for os. Vi er dog også opmærksomme på, at donationen ophører om to år, og derfor er vi allerede nu igang med at se på muligheder for nye økonomiske samarbejder.   

YouthSpark

Igen i 2017 havde Coding Pirates et solidt samarbejde med Microsoft og deres globale program YouthSpark. Også midlerne fra YouthSpark spiller en væsentlig rolle for at få den nuværende økonomi til at hænge sammen.

Samarbejdet indbefatter bl.a., at Coding Pirates afholder børne IT-konferencer, det årlige Game Jam og har fokus på at få flere piger og kvinder med i CP. Det har også indbefattet et fokus på lærere og lærerstuderende, og her skal navnlig Metropol, CP Silkeborg og Jakob Hedegaards indsats nævnes.  

Vi er glade for, at vi igen i 2018 har fået bevilget midler fra YouthSpark.    

Dansk Ungdoms Fællesråd

2017 var året, hvor vi søgte om ordinært tilskud for første gang. I forbindelse med ansøgningen blev vi udtaget som en af de foreninger, der skulle have foretaget en stikprøve revision og Brian Lindskov Larsen, John Rohde og Kristoffer Rath Hansen samarbejdede i en periode af 2017 intenst med det revisionsfirma, som DUF havde udvalgt. Den eksterne revision, som både skal revidere på økonomi og demokratisk praksis, fandt heldigvis ikke graverende fejl og indstillede os til tilskud. Tilskuddet på knap 500.000 kr, var ca halvt så stort, som vi havde håbet på. Men det ændrer ikke på, at det er rigtig godt for Coding Pirates, at vi nu er godkendt til ordinært tilskud.

De anmærkninger, som revisionsfirmaet havde, er der arbejdet intenst med siden. Det har bl.a. drejet sig om, at vores medlemmer ikke var tilstrækkeligt godt informerede om, at de ikke blot deltog i aktiviteter, men at de reelt meldte sig ind i Coding Pirates, og at de havde et års medlemsskab, selvom de måske kun deltog i en sæsons aktiviteter. Dette er der forsøgt rodet bod på med ny tekstning på hjemmesiden og i medlemssystemet.

En anden anmærkning drejede sig om, at det i flere lokalforeninger har været praksis, at man kunne melde sig ind allerede i december. Desværre vil DUF ikke anerkende folk, der er indmeldt i december som værende medlemmer i det efterfølgende år. I den forbindelse har vi opfordret alle lokalforeninger til først at åbne for tilmelding i januar hvert år.

Vi håber, at vi allerede nu er ved at have rettet så meget op på praksis, at vi fremover ikke oplever, at DUF fratrækker en række medlemmer fra det tilskudsberettigede antal medlemmer. Vi har en forhåbning og en forventning om, at vi i 2018 vil modtage et noget større tilskud fra DUF end vi gjorde i 2017.

Etablering af sekretariatet

En stor del af foråret gik med en omfattende ansættelsesproces for at få ansat en sekretariatschef. Louise Overgaard, Benjamin Rotendahl og Martin Exner var de primære kræfter i denne proces med støtte fra chefredaktør fra ComputerWorld Lars Jacobsen. 1. maj startede Brian Lindskov Larsen som sekretariatschef. Der var en lang række arbejdsopgaver at tage fat på, og han blev kastet lige ud i det.

Sekretariatet består nu af tre medarbejdere: Udover Brian på fuld tid, er Kristoffer Rath Hansen ansat som systemadministrator 30 timer ugentligt og Nina Nyenstad ansat som eventkoordinator og kommunikationsmedarbejder 30 timer om ugen. Pr. 1. april 2018 suppleres sekretariatet med Birgitte Bernth, som vil være administrationsmedarbejder 30 timer ugentligt.

Der har været et meget tæt og intenst samarbejde mellem hovedbestyrelsen og sekretariatet om opbyggelsen af sekretariatet. Administrations- og sekretariatsdannelsesudvalget med Hans Klysner som formand har lagt et stort stykke arbejde i sekretariatsdannelsen.

En del ting er ved at være faldet på plads, men der er fortsat en opgave med at lave de endelige strukturer og rollefordelinger.

Økonomi

Det vokseværk, som Coding Pirates har haft lige siden begyndelsen, har skabt et enormt pres på alle de administrative strukturer, økonomihåndtering og meget mere.

2017 er året, hvor der er gjort et kæmpe arbejde for at konsolidere gode administrationsgange og en solid økonomihåndtering. Med stor hjælp fra eksterne bogholder Pia Vedel og revisionsfirmaet Beierholm har Ragnar Reynisson, Karin Emborg, John Rohde og Kristoffer Rath Hansen ryddet op i økonomien og diverse processer vedr økonomihåndtering. Der er bl.a. påbegyndt et arbejde med at uddelegere lokalforeningernes økonomi til lokalforeningerne selv med storforeningen København som den første.

Det store arbejde med at rydde op og fundraise til foreningens virke, bevirker, at vi som sagt går ud af 2017 med et rigtig pænt resultat, som John Rohde vil fortælle mere om.

IT-kreative aktiviteter  

Igen i 2017 blev der afholdt mange mange mange ugentlige klubaftener rundt i landet. Klubaftenerne med deres fokus på at lege og eksperimentere med, undersøge og udfordre teknologien er den absolutte kerne i vores forening og er det, der gør os helt unikke og meget meget attraktive rundt i hele landet.

I hele landet har vores fantastiske frivillige troligt skabt et spændende, alsidigt, legende, lærerigt, engageret tilbud til et hav af piratbørn uge efter uge.

Der er blevet programmeret, bygget, hacket, grinet, lavet stop motion film, spillet, skabt ideer og programmeret lidt mere over hele landet.

Tusind tusind tak for det kæmpe engagement, som frivillige lægger rundt i hele landet.

2017 bød også på en række events.

Der blev afholdt børneIT-konference i både København og Aarhus, hvor 250 børn hørte om, arbejdede med og diskuterede sikkerhed, AI og robotteknologi. I Aarhus kiggede borgmester Jacob Bundsgaard forbi for at sige velkommen og i Lyngby lagde Microsoft endnu engang lokaler til et godt arrangement.

Der var robotturnering i Universe, hvor pirater fra flere steder i landet mødtes til et brag af en konkurrence.

I efteråret blev der traditionen tro holdt kaptajnsdag, som denne gang blev udvidet til at vare en hel weekend. Hvor der var en række gode talks, kursuselementer og hyggeligt samvær. Det blev også på kaptajnsdagen, at stifter Martin Exner trak sig som formand og overdrog roret til tidligere næstformand Louise Overgaard.  

Det årlige Game Jam blev afviklet i både København, Aarhus og Odense og der blev programmeret spil på livet løs i godt et døgn.  

I maj blev der også afholdt #MakeWhatsNext – et event målrettet talentfulde gymnasiepiger og i sommerferien afprøvede vi for første gang konceptet summercamp, som blev afholdt i Billund. Udover de ting er der blevet holdt omkring 50 hackathons, åbne værksteder og andre arrangementer rundt i landet.

Coding Pirates’ synlighed

Også i 2017 var Coding Pirates synlige i mange mange sammenhænge som spændende IT-kreative aktiviteter, ved talks og debatter og i rådgivende organer.

Martin Exner har været i TV flere gange for at fremme Coding Pirates og IT-kreativiteten – mindst en gang med stærk support fra tre seje piratbørn. Der har også været radiointerviews.  

Lis Zacho sidder med i undervisningsministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen. Det er det rådgivende organ, der har bidraget til at skabe den nye handlingsplan for teknologi i undervisningen. Lis sidder desuden i en arbejdsgruppe for demokrato og teknologi under Europarådet.

Vi har optrådt i lokalaviser og lokalnyheder, ved konferencer i ind- og udland, til Folkemødet, ved til ITBs lederdøgn, hvor 100 topledere fra IT-virksomheder deltog og til TuborgFondets Årsskrift.

Og synligheden var navnlig stor, da Martin Exner vandt IT-prisen 2017.   

Hovedbestyrelsen

Hvad er så hovedbestyrelsens rolle ind i alt det her, når det vigtigste og de fleste aktiviteter foregår ude lokalt?

Hovedbestyrelsen samarbejder med sekretariatet om at give alle lokalforeningerne så gode muligheder som muligt. Vi vil gerne give jer gode kommunikationskanaler, et godt brand til at bryde vejen for jer til gode lokale samarbejder. Vi vil også gerne give jer en god infrastruktur med velfungerende medlemssystem, administrationsveje og al den støtte, som I overhovedet har brug for og vi vil gerne skabe forbindelser mellem jer på tværs af landet. Alt sammen for at I kan gøre det, som I er bedst til – at være et stort IT-kreativt fællesskab.  

Vi vil også gerne sætte Coding Pirates på landkortet – vi vil gerne påvirke, hvilken retning Danmark går  i forhold til børn og teknologi. Vi vil gerne, at de store spillere i landet hører på Coding Pirates, for vi er værd at høre på.

Det er et stort arbejde og det kræver rigtig mange kræfter af dem, der sidder i Hovedbestyrelsen. Det er også en af grundene til, at vi står overfor en stor udskiftning i bestyrelsen netop nu. Mange gode folk har i løbet af året forladt Coding Pirates’ bestyrelse eller de forlader den i dag. Det drejer sig om Martin Exner, Winnie Thorstensen, Jari Due Jessen, Erik Carter, Denis Smajlovic, Hans Klysner, John Rohde, Jakob Hedegaard og Benjamin Rotendahl. Der skal lyde en stor tak til dem alle for deres kæmpe indsats.

Det nye år

Nu er det blevet tid til et nyt spændende år i Coding Pirates. Foreningen vokser fortsat meget, foreningen bliver fortsat mere kendt både i indland og udland. Med undervisningsminister Merete Risagers handlingsplan for teknologi i undervisningen, som udkom primo februar 2018, så bliver der en kæmpe forespørgsel på de aktiviteter og kompetencer, som vi har i Coding Pirates. Samtidig skal vi have fokus på en fortsat konsolidering af organisationen og sikrer, at vi har et solidt fundament og en solid økonomi – også når samarbejdet med Tuborgfondet udløber ultimo 2019.  

Der er en del tiltag i pipeline allerede:

Vi ligger i dialog med Industriens Fond om et muligt samarbejde om at lave et piratskib – en stor online afdeling som kan være et aktivt forum for alle de mange børn, som vi har på ventelisten. Men også for vores eksisterende piratbørn og for andre teknologi-interesserede børn i Danmark. Vi håber meget, at samarbejdet kan blive til noget, men ved det først senere på foråret.

Vi er indgået i et samarbejde med DR om en micro:bit satsning på DR Ultra. I første omgang drejer samarbejdet sig om, at vi kan være med til at lave et stort DR Ultra tekonologi event i efteråret og at interesserede frivillige kan være blive konsulenter, der kan påvirke den teknologiske programflade på DR Ultra.

Vi er i dialog med projektet KreaKode, der arbejder med efter- og videreuddannelse af lærere og A. P. Møller om en evt mulighed for, at Coding Pirates vil kunne tilbyde frivillige pirater med en uddannelse på bachelor-niveau tre gratis mastermoduler i IT-didaktik. Mastermodulerne vil have en værdi på mere end 30.000 kr. pr plads og vi ser det som en spændende mulighed for, at Coding Pirates kan blive tilført IT-didaktiske kompetencer og at vi kan udbyde et kvalitetstilbud til vores frivillige.

I 2018 vil vi også meget gerne have boostet vores udvalg, som endnu ikke er kommet godt igang. Der er bl.a. ved at blive oprettet et udvalg, der skal arbejde med indsatser for at integrere flere piger og kvinder i Coding Pirates. Brian vil fortælle mere om boost af udvalg senere i dag, og Coding Pirates Herning har flere forslag med vedr. dette.

I slutningen af 2017 blev der dannet en arbejdsgruppe med Martin Dybdahl som initiativtager. Gruppen arbejder med at samle undervisningsmaterialer, som alle frivillige i Coding Pirates kan bruge. Dette arbejde fortsætter i 2018.

Jeg vil gerne slutte med at sige, at Coding Pirates og det som alle de frivillige lægger i Coding Pirates er helt unikt. Coding Pirates har en stemme i den digitale udvikling i og af Danmark. Coding Pirates giver med afsæt i legen giver noget til Danmark, som Danmark i den grad har brug for: kreativitet, innovationsevne, lyst og evner til at skabe, udforske og udfordre med teknologi, vi giver et fællesskab omkring teknologien.

Tusind tak til jer alle!