Revideret dagsorden

10:30-11:00: Året der gik i Coding Pirates  
 • Velkommen til v. Louise Overgaard
 • Valg af dirigent – Hovedbestyrelsen foreslår John Friedrichsen
 • Valg af referent – Hovedbestyrelsen foreslår Brian Lindskov Larsen
 • Årsberetning v. Louise Overgaard
11:00-11:30: Økonomien i Coding Pirates
 • Fremlæggelse af revideret regnskab v. John Rohde
 • Fastsættelse af kontingent v. John Rohde
 • Godkendelse af budget v. Louise Overgaard og John Rohde
11.30-12.00: Udvalgene i Coding Pirates
 • Beskrivelse af udvalgene og hvordan de kan arbejde v. Brian Lindskov Larsen

Se mere om udvalgene på https://codingpirates.dk/udvalg/

12:00-13.00: Frokost og IT-kreative aktiviteter
 • Uddannelseschef Jacob Kiellberg fra Shape Robotics kommer og viser Fable frem.
 • Claus Kramer, afdelingsleder af Robotpiraterne viser robotter fra sin nyopstartede webshop
13.00-13.15: Vedtægter
 • Forslag til vedtægtsændringer v. Louise Overgaard
  Læs alle forslag til vedtægtsændringer her
13.15-14:00: Indkomne forslag
 • Hovedbestyrelsen foreslår, at der oprettes en venneforening.
 • Sheeba Qazi fra Rødovre foreslår, at der udarbejdes en eventhåndbog, som alle foreninger kan bruge.
 • Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at der skal involveres yderligere frivillige i udvalgsarbejdet.
 • Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at der nedsættes et udviklingsudvalg.
 • Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at hovedbestyrelsen og sekretariatet pålægges at udsende månedlige nyhedsbreve til afdelingskaptajner.
 • Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at kassereren og sekretariatet pålægges, at medlemsbetalingen for frivillige returneres til lokalforeningerne senest til sommerferien.

Læs alle indkomne forslag her

14.00-15.00: Valg og kaffe
 • Valg af formand, i lige år, konstitueret formand Louise Overgaard genopstiller
 • Valg af kasserer, i ulige år; vælges for et år da det er et lige år
 • Valg af øvrige nødvendige bestyrelsesmedlemmer og af suppleanter
  • Lis Zacho er ikke på valg, så der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
  • Martin ‘Dybber’ Dybdal modtager genvalg.
 • Valg af intern og ekstern revisor, Bestyrelsen indstiller Beierholm Revision som ekstern revisor og John Rohde som intern revisor.
15.00-15.30: Præsentation af gode erfaringer v. CP Aarhus (streames ikke)
15.30: Generalforsamlingen slutter
16.00: Den uformelle del af programmet begynder på Aarhus Street Food

 

Bemærk: For de børn, der ikke har lyst til at deltage i hele generalforsamlingen bliver der andre aktiviteter:

11.00-13.45: Mini Game Jam – Kom og udvikl videre på et spil selv

Byg din helt egen unikke controller til et kampspil og kæmp mod andre børn

15.00-15.45: Hvordan synes DU, at Coding Pirates skal være det kommende år?

16.00: Vi drager i samlet flok mod Aarhus Street Food. Her byder vi på lidt at drikke og hyggeligt Coding Pirates samvær. Når sulten melder sig, er der mad til enhver smag*.

*Du får udleveret  jetoner. som svarer til ca et måltid mad og 1-2 drikkevarer. Resten vil være for egen regning.