Indkalder hermed til

Ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 24. marts kl. 19.30
Generalforsamlingen er udsat pga. Coronavirus.
Der vil blive indkaldt og afholdt generalforsamling snarest muligt efter det igen bliver muligt.

Sted: Snejbjerg Skole, 1. sal (udskolingen) 

Program og Dagsorden: shorturl.at/gkwBN
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 17. marts på [email protected].

Gældende vedtægter: shorturl.at/xACF3

Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Dvs børn, der går til Coding Pirates samt frivillige, forældre og andre, der har betalt kontingent, kan stemme. Kontingentet for voksne er på 75 kr. årligt. Pengene går til Coding Pirates Herning. Du bliver medlem ved at indmelde dig på https://members.codingpirates.dk/account/login/  under “Bliv Frivillig” og betale de 75,00 kr, som et voksenmedlemskab koster. Husk at scrolle ned og vælge Coding Pirates Herning. Medlemmer er stemmeberettigede til generalforsamlingerne i både Coding Pirates Denmark (29/2 2020) og Coding Pirates Herning (24/3 2020).

Mere information om Coding Pirates Herning fås på www.codingpirates.dk/herning og på https://www.facebook.com/codingpiratesherning/.

Der serveres kaffe og mundgodt undervejs.

Program:

  • Kl. 19.30 – ca. 21.30: Generalforsamling

  

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Coding Pirates Herning, [email protected]