Genindkalder hermed til Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 21. august 2020 kl. 16.00

Sted: Snejbjerg Skole, 1. sal (udskolingen)

Program og Dagsorden: http://shorturl.at/ahuFT.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 14. august på [email protected].

Gældende vedtægter: http://shorturl.at/xACF3

Forslag til vedtægtsændringer:http://shorturl.at/ceilL

Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Dvs. børn, der gik til Coding Pirates i foråret 2020 samt frivillige, forældre og andre, der har betalt kontingent, kan stemme. Kontingentet for voksne er på 75 kr. årligt. Pengene går til Coding Pirates Herning. Du bliver medlem ved at indmelde dig på https://members.codingpirates.dk/account/login/ under “Bliv Frivillig” og betale de 75,00 kr, som et voksenmedlemskab koster. Husk at scrolle ned og vælge Coding Pirates Herning.

Mere information om Coding Pirates Herning fås på www.codingpirates.dk/herning og på https://www.facebook.com/codingpiratesherning/

Der serveres kaffe og mundgodt undervejs.

 

Program:

  • Kl. 16.00 – 18.30: Event for alle der vil møde CP-Hernings pirater.
  • Kl. 19.00 – 20.30: Generalforsamling i CP-Herning.
  • Kl. 20.30 – 22.00: Socialt samvær for frivillige.

 

Venlig hilsen

 

 Bestyrelsen for Coding Pirates Herning, [email protected].

Cp hoved.png