Forårstid betyder generalforsamlingstid, og da tidspunktet er lagt for Coding Pirates Denmarks landsmøde og generalforsamling, har København ligeledes indkaldt til Generalforsamling d. 27. marts 2021. Generalforsamlingen vil blive afholdt på Zoom fra kl. 14:00 – 16:00.

Alle forslag til vedtægtsændringer og eventuelle punkter til dagsordnen skal være sendt til [email protected] senest to uger før, generalforsamlingen finder sted. Nedenfor kan du se de opstillede kandidater, og de fra bestyrelsen, der ikke er på valg eller genvalg. Hvis du selv har lyst til at stille op, skal du skrive en e-mail til [email protected], gerne med en kort vedhæftet tekst om dig selv samt et billede, vi kan lægge op her på siden.

 

**Man skal være medlem af Coding Pirates København for at kunne stille op og/eller stemme på generalforsamlingen. 

Opstillede bestyrelse

Sune Nilausen

Kassér

Birgitte Schmidt

Formand

Benjamin Sayoc