Eventpulje

Afholder din lokalforening eller -afdeling events? Så læs med her.

Eventpuljen er oprettet af Coding Pirates Danmark for at støtte aktiviteter og events i lokalforeninger og -afdelinger. Puljen kan således søges til lokale Coding Pirates arrangementer eller arrangementer, der går på tværs af lokalforeningerne i Coding Pirates. Puljen har et rammebudget på 100.000 kr. pr år, hvor der kan søges op til 15.000 kr. pr event/aktivitet. Der kan søges hele året, indtil eventpuljen er opbrugt. Er der midler tilbage ved årets udgang, overføres de til næste kalenderår, hvor puljen fornyes med 100.000 kr.

Ønsker en lokalforening eller -afdeling at søge midler fra puljen, skal følgende overholdes:

  • Der kan søges til direkte omkostninger forbundet med eventen – forplejning, PR, materialer og honorarer til eksterne oplægsholdere.
  • Der kan søges op til kr 15.000 pr. event/aktivitet.*
  • Der kan ikke søges til projekter, der allerede er finansieret og budgetlagt i Coding Pirates Denmark.
  • Der kan ikke søges til events eller aktiviteter, der ligger uden for Coding Pirates’ virke.

*Der kan søges fra puljen indtil rammebudgettet på kr. 100.000 er opbrugt.

Sådan søger du

  1. Tjek, at dit initiativ følger kriterierne opsat for eventpuljen. Læs alle kriterierne her.
  2. Send os din ansøgning. Vi modtager kun ansøgninger som er sendt til kontakt@codingpirates.dk, og hvor ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt.
  3. Afvent svar. Der kan forventes en svar tid på op til 3 uger.

Har du en god ide?

Så hører vi meget gerne fra dig. Læs med her, og sikre dig at dit event opfølger puljens kriterier.

Send os din ansøgning

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til kontakt@codingpirates.dk. Vi behandler ansøgninger løbende.

Coding Pirates Denmark
Sverigesgade 20, 1. sal
5000 Odense C
kontakt@codingpirates.dk
+ 45 27 83 65 25

CVR: 35552316

Sekretariatets telefontider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-13.00