Eventpulje

Afholder din lokalforening eller -afdeling events? Så læs med her.

Eventpuljen er oprettet af Coding Pirates Danmark for at støtte aktiviteter og events i lokalforeninger og -afdelinger. Puljen kan således søges til lokale Coding Pirates-arrangementer eller arrangementer, der går på tværs af lokalforeningerne i Coding Pirates. Puljen har et rammebudget på 200.000 kr. pr. år, hvor der kan søges op til 15.000 kr. pr. event/aktivitet. Der kan søges hele året, indtil eventpuljen er opbrugt. Er der midler tilbage ved årets udgang, overføres de til næste kalenderår, hvor puljen fornyes med 200.000 kr.

Hvad kræver det?

 • Der kan søges til direkte omkostninger forbundet med eventet – forplejning, PR, materialer og honorarer til eksterne oplægsholdere
 • Der kan søges op til kr 15.000 pr. event/aktivitet*
 • Der kan ikke søges til projekter, der allerede er finansieret og budgetlagt i Coding Pirates Denmark
 • Der kan ikke søges til events eller aktiviteter, der ligger uden for Coding Pirates’ virke
 • Senest en måned efter afholdelsen af eventet, skal der afrapporteres ved at indsende: En beskrivelse af forløbet og af den konkrete afvikling (min. 500 anslag), billed- og videomateriale til brug i nyheder (min. 3 stk.) samt et regnskab med oversigt over de faktiske udgifter og indtægter.

*Der kan søges fra puljen indtil rammebudgettet på kr. 200.000 er opbrugt.

Hvordan bedømmes ansøgningen?

Ansøgningerne behandles løbende og bliver bedømt ud fra hvorvidt eventet: 

 • Er til glæde for flest børn 
 • Involverer flere afdelinger og foreninger
 • Skaber sammenhold blandt børn og frivillige fra forskellige afdelinger og foreninger
 • Afholdes i områder, der ellers ikke plejer at have Coding Pirates-events 
 • Formår at involvere børn fra ventelister 

Sådan søger du

 1. Tjek, at dit initiativ følger ovenstående kriterier
 2. Send os din ansøgning. Vi modtager kun ansøgninger, som er sendt til [email protected], og hvor ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt.
 3. Afvent svar. Der kan forventes en svartid på op til 3 uger.

Send os din ansøgning

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til [email protected] Vi behandler ansøgninger løbende.

Coding Pirates Denmark
Sverigesgade 20, 1. sal
5000 Odense C
[email protected]
+45 27 83 65 25

Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-13

CVR: 35552316