Eventpulje

Afholder din lokalforening eller -afdeling events? Så læs med her.

Eventpuljen er oprettet af Coding Pirates Danmark for at støtte aktiviteter og events i lokalforeninger og -afdelinger. Puljen kan således søges til lokale Coding Pirates-arrangementer eller arrangementer, der går på tværs af lokalforeningerne i Coding Pirates. Puljen har et rammebudget på 200.000 kr. pr. år, hvor der kan søges op til 15.000 kr. pr. event/aktivitet. Der kan søges hele året, indtil eventpuljen er opbrugt. Er der midler tilbage ved årets udgang, overføres de til næste kalenderår, hvor puljen fornyes med 200.000 kr.

Hvad kræver det?

 • Der kan søges til direkte omkostninger forbundet med eventen – forplejning, PR, materialer og honorarer til eksterne oplægsholdere.
 • Der kan søges op til kr 15.000 pr. event/aktivitet.*
 • Der kan ikke søges til projekter, der allerede er finansieret og budgetlagt i Coding Pirates Denmark.
 • Der kan ikke søges til events eller aktiviteter, der ligger uden for Coding Pirates’ virke.
 • Senest en måned efter afholdelsen af eventet, skal der afrapporteres ved at indsende: En beskrivelse af forløbet og af den konkrete afvikling (min. 500 anslag), billed- og videomateriale til brug i nyheder (min. 3 stk.) samt et regnskab med oversigt over de faktiske udgifter og indtægter.

*Der kan søges fra puljen indtil rammebudgettet på kr. 200.000 er opbrugt.

Hvordan bedømmes ansøgningen?

Ansøgningerne behandles løbende og bliver bedømt ud fra hvorvidt eventet: 

 • Er til glæde for flest børn 
 • Involverer flere afdelinger og foreninger
 • Skaber sammenhold blandt børn og frivillige fra forskellige afdelinger og foreninger
 • Afholdes i områder, der ellers ikke plejer at have Coding Pirates-events 
 • Formår at involvere børn fra ventelister 

Sådan søger du

 1. Tjek, at dit initiativ følger kriterierne opsat for eventpuljen. Læs alle kriterierne her.
 2. Send os din ansøgning. Vi modtager kun ansøgninger, som er sendt til [email protected], og hvor ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt.
 3. Afvent svar. Der kan forventes en svartid på op til 3 uger.

Send os din ansøgning

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til [email protected] Vi behandler ansøgninger løbende.

Coding Pirates Denmark
Sverigesgade 20, 1. sal
5000 Odense C
[email protected]
+ 45 27 83 65 25

CVR: 35552316

Sekretariatets telefontider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-13.00

Vi holder lukket lørdag og søndag samt helligdage.