Forholdsregler i forbindelse med coronavirus

Information til frivillige:

Herunder kan I finde informationer og links om alt, der relaterer sig til foreningslivet og klubaftenerne.

Læs også gerne informationerne til pirater og forældre, så I ved, hvad vi også fortæller dem.

I kan også deltage i erfaringsudveksling inde på Slack-kanalen #corona_erfaring

Opdateret 11/06-2020

Klubaften

Forberedelse til klubaften

Forud for klubaftenerne vil der være en række tiltag, I skal forberede jer på:

 • Indkøb af håndsprit eller håndsæbe og papirhåndklæder (medmindre jeres lokalitet stiller det til rådighed for jer). Hav enten engangsservietter med håndsprit eller spritservietter til rådighed til rengøring af udstyr.
 • Aftal rengøring med jeres lokalitet: Hvem står for det? Koster det noget? osv.
 • Vurdér hvor mange, I må være på jeres lokalitet. Reglerne foreskriver, at der skal være 4 m2 gulvareal pr. stående deltager (uanset inventar) og 2 kvm per siddende deltager, men de foreskriver også, at det skal foregå på en forsvarlig måde. Så brug sund fornuft, inden I tager et lokale i brug, der er fyldt med udstyr og inventar.  Det er væsentligt at understrege at det hovedaktivitetens formål der afgør om det er en stående aktivitet eller siddende og altså ikke indebærer om folk rejser sig op undervejs, eller frivillige der går rundt. Er I i tvivl så henvend jer til Sekretariatet. Vær opmærksom på, at selvom I bruger en folkeskole eller tilsvarende, så er vi som forening underlagt andre regler – vi kan altså ikke være lige så mange i et klasseværelse, som de kan, når de har undervisning. 
 • Snak igennem med de frivillige i foreningen, hvordan I afholder klubaftenen, så alle er med på planerne
 • Skriv ud til jeres medlemmer om de nye tiltag. Det er vigtigt, at de føler, I tager situationen alvorligt, og at det er sikkert for dem at deltage.

Og så skal I stadig huske, at det også skal være sjovt at gå til Coding Pirates – også for jer! Find de rammer, der passer jer bedst – det vil være det bedste for jer, børnene og foreningen!

Afholdelse af klubaften

Under afholdelelsen af selve klubaftenen skal I orientere jer mod følgende retningslinjer:

 • I skal overholde 1 meters afstand mellem alle deltagere
 • Såfremt der er en, der skal give en fælles besked eller undervise, så skal vedkommende stå 2 meter væk fra den nærmeste deltager
 • Sørg for god udluftning
 • Hvis I spiser sammen, så planlæg spisningen på en måde, så I undgår kø-dannelser. Eller brug afstandsmærker som i supermarkederne.
 • I skal spritte af ved ankomst, i pauser og ved afslutning. Det kan også være nødvendigt, hvis der skal skiftes udstyr mellem deltagere. I skal spritte udstyr af ved afslutningen.
 • I skal give klare instrukser om opførslen til en klubaften; Hvornår skal man spritte af? Hvordan holder man afstand? Er der særlige ting i forbindelse med pauser, toiletbesøg osv.?
 • P.t. er vi underlagt et forsamlingsforbud på 50 personer (også på folkeskoler), men husk også kravet om 2 kvm per siddende deltager.
 • Gentænk jeres klubaften. Det er vigtigt, I finder et format, hvor I stadig kan lege jer igennem en klubaften uden at gøre det til skoleundervisning. I de her rammer kan det være svært at være sammen med børnene på samme måde som tidligere, men det er også vigtigt, vi ikke går over til klasseundervisning. Snak med hinanden om, hvordan I kan bevare noget af det sjove og legende, der gør lige præcis jeres klubaften speciel.
 • Har I børn, der bliver kede af det, må I selvfølgelig gerne trøste dem – også selvom det så bryder afstanden. Men det stiller blot endnu større krav til, at afstandskravet efterleves resten af tiden. 

Hvis I er syge, skal I selvfølgelig blive hjemme og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår I må vende tilbage (spørg evt. egen læge). Hvis I har frivillige i risikozonen, kan de godt deltage, men det kan være nødvendigt at gøre særligt opmærksom på det i forhold til piraterne, så der kan tages ekstra hensyn.

Læs mere

Her finder i de links, der ligger til baggrund for retningslinjerne. Husk, at I også altid er velkomne til at række ud til Sekretariatet og spørge. Vi er helt opdaterede på den seneste information og står klar til at guide jer igennem.

Generalforsamling

Online Generalforsamling

Danske Ungomdsforeningers Fællesråd (DUF) har givet dispensation til afholdelse af online generalforsamlinger. Ønsker I fremadrettet (altså efter 2020) at have mulighed for at afholde online generalforsamlinger, skal I have det skrevet ind i jeres vedtægter.

Forudsætningen for at afholde en online generalforsamling, er følgende:

 • De øvrige af jeres foreningsvedtægter, skal stadig overholdes (indkaldelelesfrister, stemmeprocedurer m.v.)
 • At det er en demokratisk proce. Det vil sige at det kun er stemmeberettigede, der afgiver stemmer og at generalforsamlingen afholdes på en måde, der sikrer at alle medlemmer kan deltage
 • I skal kunne dokumentere de overvejelser og procedurer, I ender med at bruge til afholdelsen af generalforsamlingen (notér i referatet, hvordan I gør det)

Til inspiration kan vi fortælle, hvordan vi foretog online afstemningen til Landsmødet 2020:

 • Til offentlige, ikke-anonyme afstemninger, brugte vi afstemningsværktøjet i Slack. Vi oprettede en lukket Slack-kanal, hvor det kun var de stemmeberettigede, der havde adgang. Man kan også – hvis ens generalforsamling er med få deltagere – gøre det med tilkendegivelser via video og/eller lyd
 • Til hemmelige, anonyme afstemninger brugte vi OpaVote. Med OpaVote kan man oprette sin afstemning og lade folk stemme anonymt. For manges vedkommende vil den gratis adgang være mere tilstrækkeligt, men er der brug for flere funktioner, koster det ca 100 kroner

For yderligere uddybning, kan I selv læse videre i artiklen, der er delt nedenunder eller tage kontakt til Sekretariatet.

Fysisk generalforsamling

Her skal I leve op til nogle enkle krav:

 • Forsamlingsforbuddet skal overholdes. Det er som udgangspunkt 50 personer, men ved generalforsamlinger er det muligt at samles op til 500 personer, såfremt disse krav overholdes
  • 1 meter mellem deltagere
  • Alle er siddende
  • 2 kvm per deltager
 • Gennemføres generalforsamlingen indendørs, så skal I sørge for 1 meters afstand imellem deltagerne og skal man tale højt til forsamlingen, så er det 2 meter fra nærmeste deltager, på grund af smittefare ved dråbeoverførsel.
 • Sørg for god håndhygiejne både før, under og efter – håndsæbe og håndsprit til rådighed.
 • Find en lokation, hvor I kan lufte godt ud

Og så skal I ellers hygge jer med en god generalforsamling

Læs mere

Her finder i de links, der ligger til baggrund for retningslinjerne angående generalforsamlinger. Husk I også altid er velkomne til at spørge os på Sekretariatet

Sommeraktiviteter

Afholdelse af sommeraktiviteter

Kulturministeriet har udstedt retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år.

Ønsker I at afholde en sommeraktivitet for jeres pirater og/eller frivillige – f.eks. et afslutningsarrangement eller en sommerferieaktivitet, så gælder der nogle særlige retningslinjer. Vi har fremhævet de mest relevante herunder.

OBS: De fremhævede retningslinjer gælder for sommeraktiviteter uden overnatning. Ønsker I at lave et arrangement med overnatning, kan I læse uddybende via linket.

Tøv ikke med at kontakte Sekretariatet, hvis I har spørgsmål.

 

 • Deltagerne skal organiseres i faste grupper af maks. 50 personer, men til selve arrangementet må der i alt være maks. 500 deltagere. Hvis I har flere grupper på mere end 50 personer til samme arrangement, skal grupperne holdes adskilt – også under spisning
 • Indendørs skal I overholde et kvadratmeterkrav på 2 kvm per siddende deltager og 4 kvm per stående deltager – det er hovedaktiviteten der tæller, så er det kodning der er i fokus, så er det den I skal bruge til at regne rummets størrelse ud. Det samme gør sig gældende til måltider, hvor hovedaktiviteten er at sidde ned og spise, selvom man går lidt frem og tilbage for at få mad. Skal I lege aktive lege med børnene, så er det de 4 kvm der er gældende. 
 • Toilettet bør tilstræbes at rengøres 2 gange dagligt med et øget fokus på kontaktpunkter (håndvask, armaturer o.l.)
 • 1 meter afstandskrav skal overholdes
 • Ved fællesspisning skal det tilstræbes, at det er ledere og få udvalgte frivillige, der står for madserveringen (buffet eller anden servering).
  • Ved flere måltider skal piraterne sidde på de samme pladser, og der skal afsprittes borde efter endt måltid.
  • Overvej, om det kan betale sig at spise forskudt, hvis lokationen er lille i forhold til antal deltagere (Der skal være 2 kvm pr. siddende deltager)
  • Der skal vaskes hænder før og efter måltidet
 • Det anbefales, at man så vidt muligt undgår offentlig trafik til og fra sommeraktiviteten
 • Sørg for at kommunikere retningslinjerne tydeligt ud for deltagerne

Download plakat: Gode råd mod coronavirus

Coding Pirates Denmark
Sverigesgade 20, 1. sal
5000 Odense C
[email protected]
+45 27 83 65 25

Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-13

CVR: 35552316

Privatlivspolitik