Søndag den 15. marts skal medlemmerne af Coding Pirates stemme om både vigtige vedtægtsændringer og en ny bestyrelse til den årlige generalforsamling i København.


“For mig betyder det rigtig meget, at vi får stemt en bestyrelse ind, der ønsker at tage del i arbejdet i foreningen. Vi udvider bestyrelsen, eftersom arbejdsbyrden er større end det antal hænder, der sidder i bestyrelsen nu,” fortæller formand Martin Exner om den kommende generalforsamling i foreningen.

Han fortæller desuden, at bestyrelsesvalget tager udgangspunkt i et ønske om have en større geografisk spredning på bestyrelsesmedlemmernes placering, som dermed bedre repræsenterer det voksende antal afdelinger.

Generalforsamlingen afholdes søndag den 15. marts fra kl. 14­:00 – kl. 17:00, hvor en ny bestyrelse skal stemmes, og hvor der er flere markante vedtægtsændringer, som skal diskuteres. Martin Exner peger på, at flere af disse har en stor indflydelse på foreningens udvikling.

”Vi skal blandt andet have defineret hvem, der er medlem af foreningen. Er det de frivillige? er det de unge? er det begge? Det har stor betydning for foreningens udtryk og muligheder for at søge tilskud.”

Der vil være mulighed for online deltagelse til generalforsamlingen via Google Hangouts. Online deltagelse vil blive sidestillet med fysisk deltagelse, hvilket betyder, at medlemmer vil få lige muligheder for at stemme og så vidt muligt blive hørt.

Dagsordenen for generalforsamlingen:

  1. Valg af Dirigent
  2. Valg af Referent
  3. Aktiviteter, udvikling og visioner (formanden beretter)
  4. Regnskab
  5. Forslag til vedtægtsændringer
  6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest lørdag d. 28. februar)
  7. Valg til en udvidet bestyrelse (otte bestyrelsesmedlemmer).

Adressen for generalforsamlingen:

Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup

Læs mere: