Partnere og sponsorer

Som non-profit forening varetaget af frivillige, betyder Coding Pirates Samarbejdspartnere Og Sponsorer meget. Uden dem ville der ikke være midler nok, til at nå rundt til alle afdelingerne og samtidig højne mulighederne for stadig flere afdelinger. Det er vi meget taknemmelige for.

Mission

Coding Pirates understøtter og fremmer idéudvikling, konstruktionsevne og designtænkning gennem en åben og eksperimenterende tilgang til teknologier gennem demokratiske og dialogiske processer. Foreningen er karakteriseret ved medborgerskab, netværk og venskaber, der lader børn, unge og voksne mødes omkring idéudvikling, samskabelse og vidensudveksling i en åben deltagelseskultur. Vi udvikler, afprøver og deler teknologiske formater, processer og viden med hinanden og resten af verden.

Værdier

Coding Pirates er opbyggelsen af forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft, som sigter mod udviklingen af børns teknologiske vovemod. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-, lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner. Coding Pirates inviterer til børn, unges og frivilliges engagement og myndiggørelse i teknologiske fællesskaber. Coding Pirates ønsker en tilgang til teknologier der fremelsker dannelse og reflekteret tænkning i de kreative felter mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv, entreprenørskab, kultur og samfund.

Samarbejdspartnere Og Sponsorer

Samarbejde med Coding Pirates. Der er mange måder, din organisation eller virksomhed kan støtte Coding Pirates på: Du kan fx lægge lokaler til en forening, du kan støtte lokale foreninger eller hovedforeningen økonomisk, du kan støtte stiftelse af en lokalforening eller du kan give os rabat på indkøb af materialer. Vi sætter stor pris på alt hjælpen.

Microsoft

Counterplay

Xena

 

Kamstrup

social_default_share

DIS

 

Erhverv Skanderborg

Mendit

Hippomini

Viden Djurs