Brian Lindskov Larsen bliver sekretariatschef for Coding Pirates og får til opgave til at etablere et landsdækkende sekretariat i Odense.

Brian Lindskov Larsen, Sektetariatschef, Coding Pirates Denmark. Foto: Hans Klysner.

Efter lang tids søgen og mange jobsamtaler, har hovedbestyrelsen i Coding Pirates fundet en kompetent og erfaren foreningsmand, med baggrund i Ungdommens Rødekors. Med uddannelser som bibliotekar og cand. mag. i kultur og formidling ved Syddansk Universitet, er han den rette person til at udvikle organisationen og styrke medlemsdemokratiet i foreningen.

Coding Pirates har siden stiftelsen i 2014 vokset eksplosivt fra at være en simpel klub til at blive en landsdækkende organisation, der tilbyder IT-kreative aktiviteter til børn og unge i hele landet. Den hastige vækst har skabt et behov for konsolidering og derfor har der i længere tid været behov for at styrke ledelsen af Coding Pirates. Med donationen fra Tuborgfondet og et grundigt forarbejde fra hovedbestyrelsen, er dette blevet en realitet med ansættelsen af Brian Lindskov Larsen som sekretariatschef, fra den 1. maj 2017.

“Under samtalerne stod det klart at Brian havde et helt særligt engagement og motivation for at drive og udvikle lige netop Coding Pirates. Der var brug for en der kunne samle, ensrette og effektivisere vores administrative processer og nytænke vores arbejdsgange.”, siger Martin Exner, som er formand i Coding Pirates Denmark.

Udover sine 6 år i Dansk Ungdommens Røde Kors, har Brian Lindskov Larsen en solid baggrund i kultursektoren fra blandt andet Odense Internationale Musikteater og daglig leder på Studenterhus Odense. Fra Ungdommes Røde Kors har han erfaring med fondsarbejde, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og samarbejde med private sponsorer. Derudover har han et stort netværk indenfor foreningsdanmark.

I Ungdommens Røde Kors blev Brian ansat til at etablere et sekretariat. Her fik han tilsendt en nøgle og en bærbar med budskabet om at opbygge et sekretariat. En del af dette arbejde bestod i, at realisere visioner og facilitere samarbejde i lokalafdelingerne, men også at fokusere på både lokale og nationale niveauer. Her var han også med til at bane vejen for implementering af samtalecaféer på hospitaler og gamercaféer for unge, med det formål, at skabe samtalerum for dem. Brian har i alle sine beskæftigelser haft et stort hjerte for børn og unge, og interesserer sig særligt for at arbejde med demokrati, innovation og og deltagelse i civilsamfundet hos målgruppen.

Martin Exner er overbevist om, at: “Brian har en stærk motivation for foreningsudvikling og at gøre en forskel for unge i landet. Det hænger godt sammen med vores bestræbelser for at gøre Coding Pirates til en forening der rummer alle sociale og kønslige lag … Jeg er sikker på, at Brian kan give os dette og være manden der lægger grundstenene for vores sekretariat.”

Brian Lindskov Larsen søgte stillingen på grund af, at Coding Pirates er en større bevægelse. Coding Pirates ramt et behov som mange mener er vigtigt samfundsmæssigt og som børnene selv synes er sjovt.

“Der er en stor opbakning fra forældrene, fordi de ser flere vigtige formål for deres børn, i forhold til interesse, identitet og ikke mindst, at de rustes til fremtiden. Der er altså et vigtigt samspil mellem samfund, mennesker og teknologi, som Coding Pirates formår”, udtaler Brian.

Noget Brian ønsker at bringe ind i foreningen fra sine tidligere arbejder er, vigtigheden af projekttænkning for fremtidens samfund. Derudover vil han arbejde hårdt for at styrke fællesskabet på tværs af landets lokalafdelinger og sikre sig at viden og erfaring spredes på tværs af organisationen.

“Jeg glæder mig til at opbygge sekretariatet og komme i gang med at samarbejde med de lokale foreninger og frivillige … Jeg vil arbejde for, at sikre et fleksibelt sekretariat uden for meget bureaukrati.”, siger Brian.

Med Brians ansættelse, kommer hovedbestyrelsen indenfor det næste år til at overlevere opgaver af operationel art og vil i den forbindelse sætte mere fokus på fondsarbejde, politik og strategi. Brian Lindskov Larsen bliver personaleansvarlig og kommer til at overtage administration, redaktion og IT-support.

 

Blå bog

  • Født i 1971.
  • Bor i et lille byhus i Odense sammen med sin søn Emil på 19 år.
  • Har været ansat i Ungdommens Røde Kors i seks år, i den sidste periode som søjlekoordinator med ansvar for blandt andet  administration og udvikling af lokalafdelinger samt lokal social mobilisering for børn og unge.
  • Prøver at fordele sin fritid mellem seriøse litteratur- og kultursysler og sin playstation 4. Det er ofte PS4’eren der vinder.

Tak til Incuba Katrinebjerg i Aarhus for lån af lokaler til fotografering.